Στρατός Ξηράς: Πρόσκληση στρατευσίμων για κατάταξη με την 2023 Α΄ ΕΣΣΟ (Ιανουάριος 2023)

Τελετή ορκωμοσίας της 2022/'Α ΕΣΣΟ - Στρατιώτες - Φαντάροι -Νεοσύλλεκτοι - ΚΕΕΔ
(Φωτό αρχείου) / Πηγή: Eurokinissi

Εκδόθηκε η ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΣ 222/2022 που αφορά στην πρόσκληση στρατευσίμων για κατάταξη με την 2023 Α΄ ΕΣΣΟ (Ιανουάριος 2023) στον Στρατό Ξηράς. Για τους στρατεύσιμους, που έχουν κατανεμηθεί στον Στρατό Ξηράς και είναι υπόχρεοι για κατάταξη με την 2023 Α’ ΕΣΣΟ, για την παραλαβή του Σημειώματος Κατάταξης απαιτείται η επιλογή του μενού «ΕΙΣΟΔΟΣ» μέσω του οποίου πραγματοποιείται αυθεντικοποίηση με χρήση κωδικών taxisnet.

Κατόπιν απαιτείται η επιλογή του μενού «ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΟΥ» και τελικά η εκτύπωσή του. Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε κωδικούς taxisnet, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 07:00 έως 15:00) στα τηλέφωνα που υπάρχουν εδώ.

Σημεία Υποδοχής οπλιτών (ΣΥΠΟ) – Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) – Ημερομηνίες κατάταξης

Οι καλούμενοι από αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, καθώς και οι στρατεύσιμοι άλλων κατηγοριών και ανυπότακτοι οι οποίοι οποτεδήποτε έλαβαν αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, υποχρεούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη στα αναφερόμενα στο Παράρτημα «Β» ΣΥΠΟ – ΚΕΝ από 11 μέχρι 13 Ιανουαρίου 2023, ενώ οι λοιποί καλούμενοι υποχρεούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη στα αναφερόμενα στα Παραρτήματα «Γ» έως «Ι» ΣΥΠΟ-ΚΕΝ από 16 μέχρι 19 Ιανουαρίου 2023, ανάλογα με την επιλογή τους…

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Δείτε ακόμα...