ΟΓΕ: Τα υλικά από την Ημερίδα που διοργάνωσε η ΟΓΕ

Βιβλίο - Νέα έκδοση κυκλοφόρησε από την «Σύγχρονη Εποχή» η οποία περιλαμβάνει την εισηγητική ομιλία, τις παρεμβάσεις και το κλείσιμο της συζήτησης στην Ημερίδα που διοργάνωσε η ΟΓΕ με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

Νέα έκδοση κυκλοφόρησε από την «Σύγχρονη Εποχή» η οποία περιλαμβάνει την εισηγητική ομιλία, τις παρεμβάσεις και το κλείσιμο της συζήτησης στην Ημερίδα που διοργάνωσε η ΟΓΕ με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Μέσα στις σελίδες του βιβλίου αναδεικνύεται η πολύμορφη βία που βιώνουν οι γυναίκες σε κάθε πλευρά της κοινωνικής τους ζωής –στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην οικογένεια– οι λαθεμένες αντιλήψεις, νοοτροπίες, και στερεότυπα ως αίτια της γυναικείας καταπίεσης, όπως, για παράδειγμα, η πατριαρχία ως σύστημα αντρικής εξουσίας, αποκόπτοντας τον ταξικό χαρακτήρα της εξουσίας από τις κυρίαρχες σχέσεις, αλλά και την αξία της συλλογικής δράσης μέσα από τις γραμμές του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος, με προσανατολισμό διεκδικήσεις που θα αφορούν όλες τις οικονομικές και κοινωνικές προϋποθέσεις που θα εξασφαλίζουν στις γυναίκες τη δυνατότητα να ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες τους σε όλους τους τομείς της ζωής τους.

Δείτε ακόμα...