Βουλή: Επί θεμάτων της εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας |Μέρος 3ο

Ήδη, έχουν δημοσιευτεί τα δύο πρώτα μέρη στο ALT.GR (1ο μέρος) –  (2ο μέρος), σχετικά με  την ενημέρωση – συζήτηση που έγινε 11 Μαΐου 2021 στην Βουλή και συγκεκριμένα στην «Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων», για την «Αμυντική» Βιομηχανία.

Σύμφωνα με δήλωση κατά τη διάρκεια των συζητήσεων,  του υφυπουργού  Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδη Στεφανή, ήδη εκ μέρους του ΥΠΕΘΑ, ολοκληρώθηκε η σύνταξη του κειμένου της Πολιτικής Εθνικής Άμυνας  (Π.Ε.Α), όπου είναι ένα κείμενο, στο οποίο τυπικά,  περιγράφονται οι γενικές κατευθύνσεις της εθνικής «αμυντικής» πολιτικής, όπως αυτές καθορίζονται από την κυβέρνηση. Σ’ αυτό το κείμενο επίσης, καταγράφονται οι απειλές που προκύπτουν και με βάση αυτές τις απειλές, γίνεται και ο σχεδιασμός αντιμετώπισής τους.  

Η επίδραση αυτού του κειμένου, και στον κυβερνητικό  σχεδιασμό για την πορεία της «αμυντικής» βιομηχανίας, είναι καταλυτική. Στο κείμενο της  Πολιτικής Εθνικής Άμυνας  (ΠΕΑ), οι συμπερασματικές αποφάσεις που περιλαμβάνει και που πρέπει να υλοποιηθούν, είναι βαθιά επηρεασμένες απ’ τις δεσμεύσεις που «απορρέουν» απ’ τις φανερές ή κρυφές συμφωνίες της χώρας, απέναντι στις λυκοσυμμαχίες που συμμετέχει (ΝΑΤΟ, ΕΕ, ΗΠΑ).

Είναι λοιπόν εκ προοιμίου δεδομένο ότι η Πολιτική Εθνικής Άμυνας (ΠΕΑ), περιγράφει τις γενικές κατευθύνσεις της Εθνικής «Αμυντικής» Πολιτικής, όπως τις καθορίζει η κυβέρνηση. Δηλαδή τεκμηριώνεται για μια ακόμη φορά ότι η μέχρι σήμερα πολιτική της χώρας στον τομέα της άμυνας και της πολεμικής βιομηχανίας, υποτάσσεται στους σχεδιασμούς και στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη συμμετοχή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, καθώς και τις ανάγκες του κεφαλαίου, ντόπιου και ξένου που δραστηριοποιείται σε αυτόν τον τομέα.

Αποκαλυπτική είναι η φράση του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή, στη συνέχεια της τοποθέτησής του, ότι « …. (είναι) ανάγκη, η Εθνική Αμυντική Βιομηχανία να ξέρει τη προτεραιοποίηση των Ενόπλων Δυνάμεων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε σωστά.». Δηλαδή κατά τον ΥΦΕΘΑ, πέρα απ’ τις δύο εταιρείες που προς το παρόν είναι κρατικές (ΕΑΒ, ΕΑΣ), άλλες 178  ιδιωτικές εταιρείες, με κυρίαρχη παράμετρο της επιχειρηματικής τους πολιτικής, να είναι η με κάθε τρόπο αύξηση της κερδοφορίας τους, θα συμμετέχουν στο σχεδιασμό της «αμυντικής» πολιτικής της χώρας.  

Ας τονισθεί, ότι οι επιχειρήσεις αυτές, ποτέ δεν εγκατέλειψαν την παρασκηνιακή επιδίωξή τους, να αναλάβουν σημαντικό τμήμα της συντήρησης των οπλικών συστημάτων, που σήμερα γίνεται εξαιρετικά αποτελεσματικά, από το εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.  Πρόκειται ουσιαστικά για την επιδίωξη εφαρμογής της λογική out-sourcing και εργολαβιών στις Ένοπλες Δυνάμεις, μια τακτική με μειωμένη αποτελεσματικότητα και σίγουρα με καταστρεπτικά αποτελέσματα για τις εργασιακές σχέσεις στον κλάδο. Απ’ τα προαναφερόμενα, γίνεται εμφανής ο δρόμος που χαράζει η κυβέρνηση, με τη σύμφωνη πάντα γνώμη και των άλλων αστικών πολιτικών κομμάτων σχετικά με την  «αμυντική» βιομηχανία.  Αυτός ακριβώς ο σχεδιασμός, κάνει επιτακτική πλέον την αναγκαιότητα, εκτός των άλλων, για τη δημιουργία ενός πλαισίου πάλης, για την κατηγορηματική αντίσταση σε οποιαδήποτε σχεδιαζόμενη ιδιωτικοποίηση αμυντικών βιομηχανιών, αλλά και την αντίσταση στη σχεδιαζόμενη ιδιωτικοποίηση της συντήρησης των οπλικών συστημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων

Δείτε ακόμα...