Βουλή: Ερώτηση με θέμα την «Αναγνώριση Ισοτιμίας των Πτυχίων/Διπλωμάτων των Στρατιωτικών Μουσικών ως Πτυχίων Ανωτέρας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης»

EUROKINISSI

Ερώτηση στη Βουλή κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης και Νίκος Παπαναστάσης με θέμα την «Αναγνώριση  Ισοτιμίας των Πτυχίων/Διπλωμάτων των Στρατιωτικών Μουσικών ως Πτυχίων Ανωτέρας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης». Όπως αναφέρουν στην ερώτηση, στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων, σε αντίθεση με όλο τον υπόλοιπο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, οι τίτλοι σπουδών των Στρατιωτικών Μουσικών, δεν αναγνωρίζονται ως Πτυχία Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Ακολουθεί ολόκληρη η Ερώτηση:

Σύμφωνα με έγγραφα της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Β.Τ.Α.) καθώς και της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.), αναδεικνύεται το πρόβλημα της μη αναγνώρισης της ισοτιμίας των Πτυχίων/Διπλωμάτων των Στρατιωτικών Μουσικών ως Πτυχίων Ανωτέρας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρουν ότι μέχρι σήμερα στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων, σε αντίθεση με όλο τον υπόλοιπο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, οι τίτλοι σπουδών των Στρατιωτικών Μουσικών (πτυχία ή διπλώματα των αναγνωρισμένων από το Κράτος Ωδείων), δε αναγνωρίζονται ως Πτυχία Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Ωστόσο όπως αναφέρουν στα έγγραφά τους οι Στρατιωτικοί Μουσικοί εισήλθαν στις τάξεις και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) κατόπιν διαγωνισμού και κατάθεσης πτυχίου μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παράγραφος 5 του ν. 2158/1993 (ΦΕΚ 109/Α ́) ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής. Οι Στρατιωτικοί Μουσικοί προσλήφθηκαν με τα ίδια ακριβώς κριτήρια που προσλαμβάνονται οι μουσικοί της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Επιπρόσθετα αναφέρουν ότι οι μουσικοί της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπάχθηκαν με τους Νόμους 1597/1986 και 4325/2015 (Α΄47) στην εκπαιδευτική βαθμίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (πρώην Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα -Τ.Ε.Ι. τα οποία ενσωματώθηκαν στα ΑΕΙ το 2019).

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Β.Τ.Α.) καθώς και η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.) ζητούν την εξομοίωση των Στρατιωτικών Μουσικών και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων με τους μουσικούς του υπόλοιπου Δημοσίου Τομέα, όπως της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την κοινή τους υπαγωγή στον κλάδο ΤΕ Μουσικών στο επίπεδο 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων που αφορά τα πτυχία Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ/ΤΕΙ).

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση προκειμένου να επιλυθεί το προαναφερθέν πρόβλημα;                                                                                                             

Δείτε ακόμα...