ΑΝΕΑΕΔ: Δημιουργία ειδικού λογαριασμού ειδικού σκοπού

Απόστρατοι-Πορεία

Η Ανεξάρτητη Ένωση Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ) με αφορμή παρατηρήσεις / παράπονα που διατύπωσαν συνάδελφοι για την εφαρμογή του μέτρου της άυλης συνταγογράφησης από τα στρατιωτικά νοσοκομεία εξέδωσε σχετική ανακοίνωση.

Ταυτόχρονα, υπέβαλε πρόταση προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, για την δημιουργία ειδικού λογαριασμού στα μετοχικά ταμεία, χωρίς την οικονομική συμμετοχή της πολιτείας, για την άμεση εξασφάλισης μικρής ρευστότητας αντιμετώπισης άμεσων εκτάκτων που δημιουργούνται στην οικογένεια με την απώλεια προσφιλούς προσώπου.

Η πρόταση συνοπτικά περιλαμβάνει:

  1. Την δημιουργία ειδικού λογαριασμού στα μετοχικά ταμεία.
  2. Την χρηματοδότηση από πολύ μικρή κράτηση (μικρότερη του 1 Ευρώ) από τις αποδοχές των ε.ε και ε.α στελεχών, την απόδοσή από το ΥΠΕΚΥ ποσού ανάλογου με τον αριθμό των μετόχων των μετοχικών ταμείων από το ποσό που εισπράττεται και διανέμεται σύμφωνα με τον ν.4387/2016 και από δωρεές, κληρονομιά και κληροδοτήματα.( Δηλαδή χωρίς καμία κρατική χρηματοδότηση).
  3. Ο δικαιούχος με την κατάθεση μόνο του πιστοποιητικού θανάτου και χωρίς άλλη διαδικασία να εισπράττει άμεσα το προβλεπόμενο ποσό.
  4. Το ποσό αυτό να είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν θα  συμψηφίζεται με άλλες τυχόν οφειλές σαν κοινωνικό μέρισμα.
  5. Η παρακολούθηση της  διαχείρισης να γίνεται από ειδική επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν ο πρόεδρος και ο γενικός διευθυντής του μετοχικού ταμείου και ένας εκπρόσωπος από κάθε ομοσπονδία των ε.ε συναδέλφων και κάθε ένωση των ε.α συναδέλφων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.

Δείτε ακόμα...