Αρχηγείο Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ: Πίνακες διαγωνισμού απευθείας κατάταξης Αξιωματικών ειδικότητας Υγειονομικού

Υπηρεσία Υγειονομικού Λιμενικού Σώματος
Φώτο Αρχείου / Υπηρεσία Υγειονομικού Λιμενικού Σώματος / Πηγή: hcg

Ανακοινώνεται ότι, την 08-11-2021, ημέρα Δευτέρα, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ) στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, οι κάτωθι Πίνακες του διαγωνισμού απευθείας Κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας έτους 2021, προερχόμενων από ιδιώτες Οδοντιάτρους και Ψυχολόγους, έτους 2021:

α) Οι Οριστικοί Πίνακες Συμμετεχόντων και Απορριφθέντων υποψηφίων του διαγωνισμού, όπως αυτοί καταρτίσθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ.: 1179/21-10-2021 Απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)/ Τμήμα Γ’.

β) Οι Πίνακες Συμμετεχόντων, ανά ειδικότητα των υποψηφίων και κατά φθίνουσα σειρά συνολικού αριθμού μορίων και βαθμό προτεραιότητας σύμφωνα με την παράγραφο 1 Κεφάλαιο Α΄ της οικείας Προκήρυξης, όπως αυτοί προέκυψαν βάσει του οικείου Οριστικού Πίνακα Συμμετεχόντων.

Ο συγκεντρωτικός Πίνακας Καλουμένων υποψηφίων του οικείου διαγωνισμού, καθώς και οι ημερομηνίες για τις επόμενες διαδικασίες των προκαταρκτικών εξετάσεων, θα αναρτηθούν ομοίως στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr) και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, με αμέσως επόμενη ανακοίνωσή μας.

Δείτε τους πίνακες εδώ

Ετικέτες: ,

Δείτε ακόμα...