Atlantic – Black Sea security forum

Πολεμικές ασκήσεις του ΝΑΤΟ στη Μαύρη Θάλασσα με συμμετοχή των στολίσκων της SNMG2 και της SNMCMG2 το 2018
Φώτο Αρχείου / Πολεμικές ασκήσεις του ΝΑΤΟ στη Μαύρη Θάλασσα με συμμετοχή των στολίσκων της SNMG2 και της SNMCMG2 το 2018 / Πηγή: MARCOM – GBRN

31 ΜΑΪΟΥ – 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 / ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

Ατζέντα εκδηλώσεων

Το Ινστιτούτο Aspen της Ρουμανίας σε συνεργασία με το Γραφείο του Βουκουρεστίου του Γερμανικού Ταμείου Marshall των Ηνωμένων Πολιτειών θα διοργανώσει το 3οΦόρουμ Ασφαλείας Ατλαντικού – Μαύρης Θάλασσας από 31 Μαΐου έως 2 Ιουνίου 2021. Το Atlantic – Black Sea Security Forum είναι μια διεθνής εκδήλωση υψηλού επιπέδου που ασχολείται με τα πιο σημαντικά θέματα της διεθνούς ασφαλείας. Στη φετινή εκδήλωση θα συζητηθεί η τεχνολογική πρόοδος και ο αντίκτυπός της στην ασφάλεια, με έμφαση στην περιοχή Μαύρης Θάλασσας-Μεσογείου και πέραν αυτής.

Αναλυτικά η ατζέντα είναι η εξής:

31/5

09.30: Έναρξη των εργασιών

10:00: Ανταπόκριση στις νέες προκλήσεις – ΝΑΤΟ και ΕΕ σε έναν κόσμο μετά την πανδημία

Η πανδημία COVID-19 αναδιαμορφώνει τον κόσμο, επιταχύνοντας τις τάσεις που βρίσκονται ήδη σε κίνηση, φέρνοντας νέες προκλήσεις, επιδεινώνοντας τον ανταγωνισμό και διαμορφώνοντας νέες στάσεις. Ο κόσμος βρίσκεται σε ταχεία κίνηση και το ΝΑΤΟ και η ΕΕ, πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες πραγματικότητες και να αυξήσουν την ανθεκτικότητα τόσο των μελών τους όσο και των οργανισμών στο σύνολό τους. Με την σκέψη προς το μέλλον, είναι υψίστης σημασίας ΝΑΤΟ και ΕΕ να θεσπίσουν διαδικασίες άμεσης προσαρμογής, δράσης και πρόβλεψης.

11:45:Το μέλλον της ενεργειακής ασφάλειας στην ΕΕ και την περιοχή

Η σχέση γεωπολιτικού ενδιαφέροντος, της ασφάλειας και ενός ισορροπημένου ενεργειακού μείγματος παραμένει τόσο σχετική όσο της τρέχουσας κατάστασης των διεθνών σχέσεων. Η ενέργεια χρησιμοποιείται ως πολιτικό εργαλείο από δυνάμεις που προσπαθούν να αυξήσουν την επιρροή τους στην ΕΕ και τη γειτονιά της. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ανοίγει το δρόμο για μια βιώσιμη, ουδέτερη από άνθρακα οικονομία, παρόλο που οι πιθανές εντάσεις μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών προοπτικών για την ενεργειακή πολιτική ενδέχεται να εμποδίσουν μια κοινή προσέγγιση. Η επιτροπή συζητά την ενεργειακή ασφάλεια από την ΕΕ και την περιφερειακή προοπτική, εξετάζοντας την ασφάλεια του εφοδιασμού (συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής πράσινης ενέργειας και της χρήσης μεταβατικών καυσίμων), την ασφάλεια των υποδομών στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης των ηλεκτρικών δικτύων και τον ρόλο της ενεργειακής διπλωματίας σε αυτήν την εποχή των μεγάλων αλλαγών στον τομέα.

13:45: Οι φιλελεύθερες τάσεις και ο πολιτικός ρόλος του ΝΑΤΟ

Η Συμμαχία εξετάζει το προφίλ της προς το 2030, σχεδιάζοντας τόσο τους στρατιωτικούς όσο και τους πολιτικούς της ρόλους στα πλαίσια της ασφάλειας. Είναι υψίστης σημασίας ότι οι φιλελεύθερες και εξτρεμιστικές τάσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται ως απειλές για τις διατλαντικές αξίες, αλλά και για το σύστημα ασφάλειας. Η επέκταση αυτών των τάσεων, λόγω της πανδημίας COVID-19, επηρεάζει μεμονωμένα χώρες καθώς και διεθνείς οργανισμούς κατά τη δραστηριότητά τους. Η επιτροπή θα εξετάσει αυτά τα αποτελέσματα, όπως και ενέργειες που θα μπορούσαν να τα αντιμετωπίσουν και τι πρέπει / θα μπορούσε να κάνει η Συμμαχία σε αυτό το πλαίσιο.

15:00: Αναδυόμενες τεχνολογίες και ο νέος ορισμός της ασφάλειας

Έχει γίνει ολοένα και πιο σαφές ότι ο ορισμός της ασφάλειας έχει μετατραπεί σε μια παγκόσμια ανησυχία. Το παραδοσιακό μοντέλο ασφάλειας δεν ισχύει πλέον, καθώς τα κράτη και οι διεθνείς οργανισμοί πρέπει τώρα να αυξήσουν την ανθεκτικότητά τους απέναντι σε ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων απειλών όπως κυβερνοεπιθέσεις, εκστρατείες παραπληροφόρησης, πανδημίες και περιβαλλοντικές καταστροφές. Οι αναδυόμενες και αποδιοργανωτικές τεχνολογίες διαδραματίζουν βασικό ρόλο στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφάλειας καθώς αντιπροσωπεύουν μια φτηνή και αποτελεσματική τακτική για παράγοντες που προσπαθούν να αποσταθεροποιήσουν τις δημοκρατικές κοινωνίες. Η επιτροπή θα συζητήσει τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα και θα αναζητήσει πιθανές απαντήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

16:15: Στρατιωτική κινητικότητα στην εποχή των νέων απειλών για την ασφάλεια

Ενώ η υποδομή των μεταφορών είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, παραδοσιακά έχει αποδειχθεί ότι παίζει επίσης κύριο και καθοριστικό ρόλο στις στρατιωτικές αντιπαραθέσεις. Η στρατιωτική κινητικότητα, που δηλώνει την απρόσκοπτη κίνηση στρατιωτικού προσωπικού και περιουσιακών στοιχείων, αντιπροσωπεύει έτσι πολύτιμο αποτρεπτικό παράγοντα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην περίπτωση των πολυμερών συμμαχιών, οι οποίες πρέπει να επικεντρωθούν στην απλοποίηση και την τυποποίηση των διασυνοριακών διαδικασιών στρατιωτικών μεταφορών. Το πάνελ θα επικεντρωθεί στη στρατιωτική κινητικότητα από την οπτική βασικών θεσμών όπως το ΝΑΤΟ και η ΕΕ, ενώ θα αναλύει τις υπάρχουσες προκλήσεις στο πλαίσιο των νέων απειλών για την ασφάλεια που προκαλούν οι ανατρεπτικές τεχνολογίες και οι κυβερνοεπιθέσεις.

01/6

11.30: Χτίζοντας την ανθεκτικότητα σε ένα πανδημικό περιβάλλον και περιβάλλον παραπληροφόρησης – Ο αγώνας για αξιοπιστία

Ιδιαίτερα στο πλαίσιο της πανδημίας, οι νέες τεχνολογίες παρέχουν ευκαιρίες για την εξάπλωση των διαφορετικών απόψεων και της παραπληροφόρησης προκειμένου να κατακερματιστούν οι κοινωνίες, να διαβρωθεί η εμπιστοσύνη του κοινού στο κράτος και να υπονομευθούν οι δημοκρατικοί θεσμοί και πολιτικές. Για να αυξηθεί η ανθεκτικότητα απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις και να οικοδομηθεί η αξιοπιστία, απαιτείται μια προσέγγιση ολόκληρης της κοινωνίας, καθώς ο δημόσιος τομέας πρέπει να συνεργαστεί με τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών. Το πάνελ θα συζητήσει μεθόδους για να το επιτύχει αυτό.

12:30: Νέες προσεγγίσεις στα παλιά προβλήματα – μια συνομιλία για τη Μέση Ανατολή

14:00: Τεχνολογία και ασφάλεια στη θάλασσα, από τη Μαύρη Θάλασσα έως τη Μεσόγειο

Το θαλάσσιο εμπόριο εξακολουθεί να παίζει κρίσιμο ρόλο στη σημερινή παγκόσμια οικονομία, επομένως η ασφάλεια στη θάλασσα και η ικανότητα αποτροπής των θαλάσσιων επιθέσεων και διαταραχών πρέπει να παραμείνουν στην ατζέντα πολιτικής των κρατών και των διεθνών οργανισμών. Αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο μετά την προσθήκη νέων τεχνολογιών, όπως η AI. Η επιτροπή ασχολείται με τα θέματα της τεχνολογίας και της ασφάλειας στη θάλασσα στον Εύξεινο Πόντο και τη Μεσόγειο, περιοχές κρίσιμης στρατηγικής σημασίας για την ευρωπαϊκή ασφάλεια που αντιμετωπίζουν επί του παρόντος αυξημένη στρατιωτικοποίηση.

16:15: Πολλαπλός συντονισμός κυβερνοασφάλειας και αναδυόμενων τεχνολογιών

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο δεν γνωρίζει σύνορα και δεν περιορίζεται από γεωγραφική θέση ή πολιτισμό. Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι εμπειρογνώμονες στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο είναι παγκόσμιας και διεπιστημονικής φύσης και απαιτούν συμμετοχή πολλών ενδιαφερομένων. Ταυτόχρονα, οι γρήγορες αλλαγές και οι εξελίξεις στην τεχνολογία έχουν επεκτείνει το τοπίο απειλών, επηρεάζοντας άμεσα τις κοινωνίες που εξυπηρετεί και την ασφάλεια για την προστασία τους. Κατά τις πρώτες δεκαετίες της εποχής του Διαδικτύου, υπήρχε ένας αγώνας για την ανάπτυξη τεχνολογίας που αλλάζει τον κόσμο χωρίς να σκεφτόμαστε πάντα τις επιπτώσεις της στην ασφάλεια. Στην εποχή των αναδυόμενων τεχνολογιών, πρέπει να αποφευχθούν οι παγίδες και να προωθηθεί η ένταξη πολλών ενδιαφερομένων και μέσα από τη διατλαντική συνεργασία για να μην επαναληφθεί το ίδιο λάθος.

02/6

10:30: Ρωσική επιθετικότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την περιοχή του Εύξεινου Πόντου, το 2021

Το 2021 είναι μια τεταμένη χρονιά για τις σχέσεις μεταξύ της Δύσης και της Ρωσίας. Εξελίξεις όπως η συσσώρευση στρατευμάτων της Ρωσίας στα σύνορα της Ουκρανίας, η κλιμάκωση στη σύγκρουση του Ντονμπά και η αυξημένη στρατιωτικοποίηση του Εύξεινου Πόντου δημιουργούν ένα ιδιαίτερα προκλητικό πλαίσιο. Τι ισχύει στο μέλλον για την περιοχή και ποια θα πρέπει να είναι μια κοινή απάντηση από την ΕΕ, το ΝΑΤΟ και τις χώρες εταίρους στην περιοχή;

12:00: Bitcoin, κρυπτογράφηση και ασφάλεια –Συζήτηση

14:30: Η πρωτοβουλία του ΝΑΤΟ 2030 – Προετοιμασία για τις προκλήσεις ασφαλείας του αύριο

Η πρωτοβουλία ΝΑΤΟ 2030 είναι μια διαδικασία διαβούλευσης με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων του δημόσιου τομέα, του ιδιωτικού τομέα, της κοινωνίας των πολιτών και των νέων ηγετών, αναζητώντας ιδέες για να διασφαλίσουν ότι η Συμμαχία θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις αυριανές προκλήσεις. Στοχεύει στην ενίσχυση της συλλογικής άμυνας και της ανθεκτικότητας, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει να διευρύνει την προσέγγισή του στην ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην ασφάλεια, διατηρώντας το τεχνολογικό πλεονέκτημα του NATO και προστατεύοντας τους δημοκρατικούς θεσμούς. Ποιες είναι οι κρίσιμες μελλοντικές προτεραιότητες και ποιες αποφάσεις πρέπει να ληφθούν στις επόμενες συνόδους κορυφής προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το ΝΑΤΟ παραμένει η πιο επιτυχημένη στρατιωτική συμμαχία στην ιστορία;

Αυτό είναι το πρόγραμμα του τριήμερου φόρουμ που θα πραγματοποιηθεί στο Βουκουρέστι, από αύριο και μέχρι την Τρίτη. Οποιοσδήποτε θέλει, μπορεί να το παρακολουθήσει από την ιστοσελίδα https://aspeninstitute.ro/atlantic-black-sea-security-forum-event-2021/

Νέα πραγματικότητα, νέες συνθήκες με σταθερές ΝΑΤΟ και ΕΕ. Και όλα αυτά στην περιοχή μας, Βαλκάνια, Μαύρη Θάλασσα, Μεσόγειος.

Αυτό όλο που συμβαίνει δεν μπορεί να αφήνει αδιάφορο κανένα λαό στην περιοχή. Η κατάσταση όλο και περιπλέκεται, ΝΑΤΟ-ΗΠΑ-ΕΕ δείχνουν διαρκώς τα δόντια τους, διαμορφώνοντας συνθήκες Ψυχρού Πολέμου.

Από την άλλη, η χώρα μας είναι ορμητήριο των αμερικανονατοικών δυνάμεων, από την Κρήτη μέχρι τον Έβρο, ενώ στο Αιγαίο σκάφη του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού αλωνίζουν, προκαλώντας, στο όνομα μιας κατ’ επίφαση ασφάλειας, τεράστια ανασφάλεια στο λαό μας και τους γειτονικούς λαούς.

Λύσεις πολλές δεν υπάρχουν. Μόνο μία. Οι λαοί των Βαλκανίων, της Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής να διώξουν μια για πάντα τους φονιάδες τους, που με κάθε τρόπο διαφεντεύουν το βιός και τη ζωή τους.

Γιάννης Αγγέλου
Σχης (ΜΧ) εα
ΜΒΑ, Ms’c

Πληροφορίες από https://aspeninstitute.ro

Ετικέτες:

Δείτε ακόμα...