Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 25/06

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στην Ελλάδα

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για αύριο Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020, προβλέπεται μέσος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 2) σε Αττική, Στ. Ελλάδα, Β.& Ν. Αιγαίο, Κρήτη, Πελοπόννησο και νησιά Ιονίου

Δείτε ακόμα...