Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς – 06/10/2020

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σήμερα 06/10/2020, προβλέπεται ΜΕΣΟΣ κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 2) και ΧΑΜΗΛΟΣ (κατηγορία κινδύνου 1) σε όλη τη χώρα.

Πηγή: ΓΓΠΠ

Δείτε ακόμα...