Διαγραφή πέντε (5) Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

Λιμενικοί - Η τελετή ορκωμοσίας είκοσι πέντε (25) Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στις εγκαταστάσεις της ΣΝΔ
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

Πέντε επιτυχόντες στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διαγράφηκαν σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Απ’ τους 5 Δόκιμους ο ένας είναι προερχόμενος από τον Πίνακα Επιτυχόντων «10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2019» στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 του Υπουργείου Παιδείας και διαγράφεται λόγω μη προσέλευσής του για κατάταξη.

Οι υπόλοιποι τέσσερις κατέθεσαν υπεύθυνη δήλωση παραίτησης.

Στην θέση των πέντε Δόκιμων Σημαιοφόρων επιλέγονται με σειρά προτεραιότητας κατ’ εφαρμογή της περιπτώσεως (α) της παραγράφου 8 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017 (Α΄184), πέντε (5) Δόκιμοι Σημαιοφόροι Λ.Σ. προερχόμενοι από τις καταστάσεις Επιλαχόντων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 του Υπουργείου Παιδείας.

Πηγή: Φωνή του ΛΣ

Ετικέτες:

Δείτε ακόμα...