Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ που αφορά τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος A’ 147/20.08.2021 το Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο ορίζονται όλες οι γενικές διατάξεις για τον Οργανισμό της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ). Αποστολή της Σχολής είναι η παροχή επιστημονικής και στρατιωτικής εκπαίδευσης στους μαθητές της, με στόχο την κάλυψη των αναγκών των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) σε αξιωματικούς: Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση: Πραγματοποιείται στα παρακάτω έξι (6) τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης:

  • – Ιατρικό
  • – Κτηνιατρικό
  • – Οδοντιατρικό
  • – Φαρμακευτικό
  • – Ψυχολογικό
  • – Νομικής για το τμήμα Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (ΣΣΝΣ)
  • – Οικονομικό

Οι μαθητές της ΣΣΑΣ διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο όπως όλοι οι άλλοι φοιτητές, και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις. Διδάσκονται όλα τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μαθήματα, και κάνουν πρακτική εξάσκηση στα εργαστήρια και τις κλινικές του.

Η φοίτηση διαρκεί 6 χρόνια για το Ιατρικό τμήμα, 5 χρόνια για το Κτηνιατρικό, Οδοντιατρικό και Φαρμακευτικό και 4 χρόνια για το ΣΣΝΣ, Οικονομικό και Ψυχολογικό.

Δείτε ακόμα...