Δύο νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προστέθηκαν στο stratologia.gr

ιστοσελίδα stratologia.gr

Η Στρατολογία, με ανακοίνωσή της, γνωστοποίησε ότι προστέθηκαν νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον ιστότοπο www.stratologia.gr , καλύπτοντας περισσότερες περιπτώσεις αιτημάτων πολιτών, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις με χρήση των κωδικών στο TAXISnet.
Οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες αφορούν:

  • Αναβολή κατάταξης ως ερευνητής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN)
  • Αναβολή κατάταξης ως πατέρας δύο ζώντων τέκνων (αφορά αρχική πρόσκληση κλάσης)
  • Αναβολή ως νοσηλευόμενος
  • Διακοπή αναβολής κατάταξης ομογενούς
  • Διακοπή αναβολής κατάταξης πατέρα δύο ζώντων τέκνων
  • Διακοπή αναβολής κατάταξης πολιτογραφηθέντος
  • Διακοπή αναβολής κατάταξης υπηρετούντος αδερφού
  • Διακοπή αναβολής κατάταξης υπηρετούντος σε τακτικές Ένοπλες Δυνάμεις ξένου κράτους
  • Εκτίμηση λόγων ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος
  • Προσφυγή κατά απορριπτικού εγγράφου Στρατολογικής Υπηρεσίας
Ετικέτες:

Δείτε ακόμα...