Η ματωμένη ιστορία του ΝΑΤΟ: Ελλάδα και ΝΑΤΟ

Από τη συνάντηση του Κ. Μητσοτάκη με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ Γ. Στόλτενμπεργκ - Αθήνα 06-10-20
Από τη συνάντηση του Κ. Μητσοτάκη με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ Γ. Στόλτενμπεργκ – Αθήνα 06-10-20 / Πηγή: Eurokinissi

Το ALT.GR συνεχίζει σήμερα Πέμπτη 4 Μάρτη τη δημοσίευση του ένατου μέρος της «ματωμένης ιστορίας του ΝΑΤΟ» με θέμα: «ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΝΑΤΟ».

Η εργασία, για τη «ματωμένη ιστορία του ΝΑΤΟ», είναι του Τριαντάφυλλου Φωτιάδη, Αντιπλοιάρχου του Πολεμικού Ναυτικού ε.α.

Η ένταξη της Ελλάδας

Το Φλεβάρη του 1952, με κυβέρνηση Ν. Πλαστήρα – Σ. Βενιζέλου, η ελληνική Βουλή κυρώνει νόμο για την προσχώρηση της χώρας στο ΝΑΤΟ.

Το νομοσχέδιο ψήφισαν όλα τα κόμματα, πλην της ΕΔΑ και ενός βουλευτή του Δημοκρατικού Ριζοσπαστικού Κόμματος.

Το ΚΚΕ από την πολιτική προσφυγιά, αντιτάχτηκε από την πρώτη στιγμή στη Συμφωνία ένταξης της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, καταγγέλλοντας το γεγονός της υπογραφής της. Έκανε λόγο για τα πολεμοκάπηλα σχέδια των ιμπεριαλιστών στην περιοχή, και τη συμμετοχή των αστικών πολιτικών δυνάμεων σε αυτά.

Η ομιλία στη Βουλή του τότε πρωθυπουργού Ν. Πλαστήρα πέρα από την πρόσδεση της χώρας και του λαού στους ιμπεριαλιστικούς Οργανισμούς με στόχο την ενίσχυση και θωράκιση των συμφερόντων της ντόπιας αστικής τάξης αποτελεί μνημείο υποτέλειας και ραγιαδισμού, που δίνει το μέτρο της διαχρονικότητας της υποτέλειας. Είπε μεταξύ άλλων:

«Η κυβέρνησις είναι ευτυχής σήμερον, διότι με την ψήφισιν, σχεδόν ομοφώνως, από τη Βουλήν του νομοσχεδίου περί εισόδου της Ελλάδος εις το Ατλαντικόν Σύμφωνον, επικυρώνεται γεγονός χαρμόσυνον και πολύ σοβαρόν… Δεν πρέπει να γίνεται λόγος, ότι η Ελλάς ημπορεί να ακολουθήση άλλην πολιτικήν… Είναι μία μεγάλη επιτυχία το ότι εισήλθεν η Ελλάς εις το Ατλαντικόν Σύμφωνον, διότι τιμάται ούτως από τους ομόφρονας και δημοκρατικούς λαούς του Ατλαντικού Συνασπισμού… Δεν ημπορεί κανείς να μην παραδεχτεί, ότι όταν η Ελλάς συμμετέχει εις το Ατλαντικόν Σύμφωνον μετά των Μεγάλων Δυνάμεων αι οποίαι κατοικούνται από ελεύθερους δημοκρατικούς λαούς, αισθάνεται εαυτήν ασφαλεστέρα… Αι άλλαι θεωρίαι περί ουδετερότητος και ειρηνεύσεων είναι θεωρίαι αι οποίαι δεν έχουν καμμίαν σχέσιν με το γεγονός αυτό. Θα επεθύμουν εν προκειμένω να περιορισθή η συζήτησις της Βουλής, διότι έχομεν και άλλα έργα με τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε».

Στο ίδιο μήκος κύματος είχε κινηθεί και ο αρχηγός του δεξιού κόμματος Ελληνικός Συναγερμός, στρατάρχης Αλ. Παπάγος, ο οποίος, στην ομιλία του είχε τονίσει: «Αίσθημα πλήρους ικανοποιήσεως με κατέχει διά την αποδοχήν της Ελλάδος ως ισοτίμου μέλους εις τον Οργανισμόν του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Η συμμετοχή μας εις την Βορειοατλαντικήν οργάνωσιν αποτελεί την καλυτέραν πιστοποίησιν ότι αι Ηνωμέναι Πολιτείαι και τα άλλα κράτη – μέλη του Συμφώνου πανηγυρικώς ανεγνώρισαν τη μεγάλην συνδρομήν την οποίαν προσέφερεν η Πατρίς μας εις τους κοινούς αγώνας διά την ελευθερίαν και την δημοκρατίαν».

Χαρακτηριστικό δείγμα των προθέσεων της ελληνικής αστικής τάξης- καθώς φρόντισε να δείξει τα δόντια της από πολύ νωρίς- αποτελεί το γεγονός της εκτέλεσης του Ν. Μπελογιάννη 40 ημέρες ακριβώς μετά την επικύρωση από τη Βουλή της ένταξης της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Εδώ, σαν σε παρένθεση, αξίζει να αναφερθεί ότι ένα από τα μέλη του έκτακτου στρατοδικείου που καταδίκασε σε θάνατο το Ν. Μπελογιάννη ήταν ο Γ. Παπαδόπουλος, ο μετέπειτα δικτάτορας της απριλιανής χούντας των συνταγματαρχών την 21η Απριλίου 1967.

Παρίσι, 17 Δεκεμβρίου 1957. Η επίσκεψη του πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή στο Στρατηγείο του NATO

Η Ελλάδα όπως και η Τουρκία, ήταν τα πρώτα κράτη που ταυτόχρονα προσχώρησαν στο ΝΑΤΟ, μετά την ίδρυσή του, στις 18 Φεβρουαρίου του 1952. Η ταυτόχρονη ένταξη των δύο χωρών – πέραν των άλλων, φανερώνει τη γεωστρατηγική αντίληψη των ΗΠΑ για την περιοχή. Το τι σήμαινε για τις ΗΠΑ η ένταξη της Ελλάδας και της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ το ομολόγησε, χωρίς περιστροφές, ο τότε υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Ντιν Ατσεσον, μιλώντας εκείνο το χρονικό διάστημα στην αμερικανική Γερουσία:

«Η εισδοχή των δύο χωρών δεν θα συντελέσει μόνο εις την ενίσχυσιν της ιδικής των ασφαλείας, αλλά και των άλλων χωρών του Συμφώνου, περιλαμβανομένης και της ιδικής μας. Αρκεί να ρίξωμεν ένα βλέμμα εις τον χάρτην, διά να ίδωμεν ποία είναι η στρατηγική σημασία των δύο χωρών διά την δυτικήν άμυναν:

Φρουρούν τας ανατολικάς προσβάσεις προς την Μεσόγειον, περιλαμβανομένων και των στενών της Ιταλίας, από την Μαύρην Θάλασσαν προς την Κεντρικήν Μεσόγειον. Επιπλέον, η Τουρκία πλευροκοπεί τας χερσαίας οδούς, αι οποίαι άγουν από την Ρωσίαν προς τας πλουσίας πετρελαιοπηγάς της Μέσης Ανατολής.

Είναι δε γνωστή η απόφασις της Ελλάδας και της Τουρκίας να διατηρήσουν την ελευθερίαν και ανεξαρτησίαν των και να αναπτύξουν περαιτέρω την δύναμίν των εις αποφασιστικόν φράγμα εναντίον του επιθετικού κομμουνισμού, ιδιαιτέρως εις την Μέσην Ανατολήν»

Τον Αύγουστο του 1974, κάτω από την πίεση του λαϊκού παράγοντα, η κυβέρνηση «εθνικής ενότητας» υπό τον Κ. Καραμανλή αποφάσισε την αποχώρηση από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ.

Σε κυβερνητική ανακοίνωση, που δημοσιοποιήθηκε για την αναγγελία της αποχώρησης, μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι «το ΝΑΤΟ αποδείχθηκε ανίκανο να παρεμποδίσει την Τουρκία από την εξαπόλυση νέας βάρβαρης και απρόκλητης επίθεσης κατά της Κύπρου… Το ΝΑΤΟ δεν έχει επομένως λόγο ύπαρξης και δεν μπορεί να εκπληρώσει το σκοπό για τον οποίο συνεστήθη, αφού δεν μπορεί να αποτρέψει τον πόλεμο μεταξύ δύο μελών του…».

Στις 20 Οκτώβρη του 1980, το Υπουργικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Γ. Ράλλη εγκρίνει ομόφωνα τη συμφωνία επανένταξης στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ

Ο ρόλος του ΝΑΤΟ στις ελληνοτουρκικές σχέσεις

Όπως διαπιστώθηκε και το 1974 και μάλιστα από την αστική κυβέρνηση, το γεγονός ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι στο ΝΑΤΟ, καθόλου δεν εμποδίζει την Τουρκία να αμφισβητεί ανοιχτά διεθνείς συμφωνίες που καθορίζουν σύνορα, καθώς και κυριαρχικά δικαιώματα που προβλέπονται από το Διεθνές Δίκαιο.

Το δικαίωμα της Ελλάδας να παίρνει μέτρα άμυνας για τα νησιά και να διατηρεί σε αυτά τις απαραίτητες αμυντικές στρατιωτικές δυνάμεις, προσκρούει στις απαιτήσεις της Τουρκίας. Στο συγκεκριμένο ζήτημα, λόγω της φύσεως του, έχει άμεση εμπλοκή το ΝΑΤΟ. Το χρονικό της αμφισβήτησης από την Τουρκία του δικαιώματος στρατιωτικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, είναι:

  • Στη δεκαετία του 1950 αντιτάχθηκε στην ένταξη της Λήμνου στον στρατιωτικό σχεδίασμά του ΝΑΤΟ με το αιτιολογικό ότι το νησί βρίσκεται σε καθεστώς αποστρατικοποίησης.
  • Από το 1975 και μετά άρχισε να διαμαρτύρεται στον ΟΗΕ. Την επόμενη χρονιά μετέφερε τις ίδιες διαμαρτυρίες και στο ΝΑΤΟ.

Η στάση του ΝΑΤΟ, απέναντι στις διεκδικήσεις της Τουρκίας:

  • Από την δεκαετία του 1980 ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Λούνς αποδεχόμενος την τουρκική απαίτηση για «αποστρατιωτικοποίηση» των νησιών, έχει εξαιρέσει τη Λήμνο από τις συμμαχικές ασκήσεις. Το 2007 σχεδιάστηκε και εκτελούνταν ΝΑΤΟϊκή άσκηση στον Αη Στράτη, αλλά, επειδή η Τουρκία έθεσε θέμα αποστρατικοποίησης του νησιού, το ΝΑΤΟ ματαίωσε την άσκηση χωρίς να συνεννοηθεί μάλιστα προηγουμένως με την Αθήνα!
  • Ομοίως, το 2006 από τον επιτελάρχη του Ανώτατου Στρατιωτικού Διοικητή στην Ευρώπη (SACEUR) εκδόθηκε περίφημη «Aegean Islands Guidance Policy» με την οποια τα νησιά του Αιγαίου, που «βάσει Συνθηκών κρίνονται αποστρατιωτικοποιημένα», δεν θα συμπεριλαμβάνονται σε ασκήσεις και σε άλλες δραστηριότητες του NATO. Επίσης απαγόρευε τις πτήσεις αεροσκαφών πάνω από τα νησιά αυτά, χωρίς να εξαιρεί τα ελληνικά!

Σε ότι αφορά γενικότερα την προστασία των συνόρων, είναι μεγάλο ψέμα ότι το ΝΑΤΟ τα προστατεύει, αφού είναι γνωστό ότι γενικώς δεν αναγνωρίζει σύνορα ανάμεσα στα μέλη του και θεωρεί το Αιγαίο ενιαίο επιχειρησιακό χώρο. Επίσης είναι γνωστό ότι το ΝΑΤΟ καλεί τις δυο χώρες «να τα βρούνε», δηλαδή να παζαρέψουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Συμπερασματικά, το ΝΑΤΟ, αλλά και ΗΠΑ, ΕΕ δεν είναι πραγματικοί “σύμμαχοι” της Ελλάδας στη διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της.

Επομένως, ο ελληνικός λαός έχει έναν ακόμη σοβαρό λόγο να μην έχει καμιά εμπιστοσύνη στην ελληνική αστική τάξη και τις κυβερνήσεις της που συνειδητά αποδέχονται τα ΝΑΤΟικά σχέδια.

Αύριο Παρασκευή 5 Μάρτη θα δημοσιευθεί το δέκατο και τελευταίο μέρος της «ματωμένης ιστορίας του ΝΑΤΟ» με θέμα: «Τι διαθέτει η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ».

Ετικέτες: ,

Δείτε ακόμα...