Ένοπλες Δυνάμεις: Διαδικασία Ανακατάταξης ΟΒΑ

ΓΕΕΘΑ
ΓΕΕΘΑ

Στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, δόθηκε η δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης αιτήσεων για τους διαγωνισμούς πρόσληψης ΟΒΑ, που είναι σε εξέλιξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αξιοποιούν την ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος (www.stratologia.gr). Ισχύει για θέματα στρατολογικής φύσης όπως χορήγηση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης, χορήγηση αναβολής σπουδών, κατάθεση Δελτίου Απογραφής κ.α. Καθώς και για υποβολή αιτήσεων από εφέδρους.

Για περισσότερες πληροφορίες και λοιπά διαδικαστικά θέματα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος (www.stratologia.gr).

Δείτε ακόμα...