Έργα σε αλιευτικούς λιμένες: Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022 παρατείνεται η υποβολή προτάσεων

Αλιευτικό Καταφύγιο Λιβανάτων Φθιώτιδας
Φώτο Αρχείου / Αλιευτικό Καταφύγιο Λιβανάτων Φθιώτιδας / Πηγή: cnway

Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022 παρατείνεται η υποβολή προτάσεων της πρόσκλησης «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες», με συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη 36.000.000 ευρώ.

Η πρόσκληση απευθύνεται στους παρακάτω δυνητικούς Δικαιούχους:

 • Περιφέρειες της χώρας
 • Δήμους
 • Λιμενικά Ταμεία
 • Οργανισμοί Λιμένων
 • Υπηρεσίες Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών
 • Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ ΑΕ)
 • Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.

Περιλαμβάνουν δράσεις για:

 1. Επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στις ιχθυόσκαλες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα καταφύγια, περιλαμβανομένων  των επενδύσεων σε εγκαταστάσεις για τα απόβλητα και τη συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων (για σκοπούς βελτίωσης της ποιότητας, του ελέγχου και της ιχνηλασιμότητας ων προϊόντων που εκφορτώνονται, αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, συμβολής στην προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωσης της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας).
 2. Επενδύσεις σε αλιευτικούς λιμένες, ιχθυόσκαλες, τόπους εκφόρτωσης και καταφύγια,  προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμόρφωση με την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων και για να προστεθεί αξία στα υποχρησιμοποιούμενα συστατικά των αλιευμάτων.
 3. Επενδύσεις για την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό αλιευτικών καταφυγίων προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των αλιέων.

Επισημαίνεται ότι:

 • η κοινοτική στήριξη δεν καλύπτει την κατασκευή νέων λιμένων, νέων τόπων εκφόρτωσης ή νέων ιχθυοσκαλών
 • η κοινοτική στήριξη μπορεί να δοθεί και στην αλιεία εσωτερικών υδάτων.

Πηγή: Φωνή Λ.Σ

Δείτε ακόμα...