Ερώτηση του ΚΚΕ για τα στελέχη των ΕΔ που έχουν την επιμέλεια ΑμεΑ

Βουλή
Πηγή: Eurokinissi

Θέμα: Στελέχη ενόπλων δυνάμεων που έχουν την επιμέλεια ΑμεΑ

Σύμφωνα με την  ισχύουσα νομοθεσία,  στρατιωτικοί που έχουν ανήλικο τέκνο που είναι ΑμεΑ, στρατιωτικοί που έχουν την επιμέλεια ατόμου που είναι ΑμεΑ κατόπιν δικαστικής απόφασης, στρατιωτικοί που έχουν σύζυγο που είναι ΑμεΑ και γυναίκες στρατιωτικοί που έχουν τέκνο μέχρι τη συμπλήρωση του δέκατου ογδόου μήνα της ηλικίας αυτού, εκτελούν μόνο υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους σε ασκήσεις,  κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Διοικητή της Μονάδας ή της Υπηρεσίας τους.

Ωστόσο, πληροφορούμαστε από έγγραφα της Π.Ο.Ε.Σ. στα οποία είμαστε αποδέκτες, όπως εξάλλου και το σύνολο των κοινοβουλευτικών πολιτικών Κομμάτων, σημαντικός αριθμός στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), που υπάγονται στις ανωτέρω κατηγορίες,  αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα, κυρίως από νέες Διοικήσεις Μονάδων – Υπομονάδων. Τα στελέχη αυτά, παρά τη μέχρι σήμερα εφαρμογή σε σημαντικό βαθμό των ως άνω κείμενων διατάξεων από τις παλαιές Διοικήσεις, καλούνται (εξαναγκάζονται) να εκτελούν πλέον ασκήσεις, με το επιχείρημα ότι η Υπουργική Απόφαση Φ.400/32/82424/Σ.343/27-5-2011, δεν αναφέρεται ρητώς σε νυκτερινές ασκήσεις. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, εξαναγκαζόμενοι απ’ την ίδια τη φύση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν, να ζητούν και εν τέλει να λαμβάνουν 24ωρη άδεια για την απαλλαγή τους, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στα αυξημένα και ιδιαίτερα καθήκοντα που η συνείδησή τους τους ώθησε να αποδεχτούν και να αναλάβουν. Είναι φανερό ότι αυτό, έρχεται σε κατάφωρη αντίθεση και με την κείμενη νομολογία, κυρίως όμως με κάθε έννοια σεβασμού σε ανθρωπιστικές αξίες. 

Επιπλέον των ανωτέρω, παρά την αντίθετη άποψη που είχε εκφραστεί σε απάντησή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), σε πρότερη σχετική ερώτηση του ΚΚΕ, μεγάλος αριθμός στελεχών, εξακολουθεί να ταλαιπωρείται με την επιμονή του ΥΠΕΘΑ, να θεωρεί δικαστικούς συμπαραστάτες ΑμεΑ, μόνο αυτούς που έχουν στα χέρια τους δικαστικές αποφάσεις, που η επιμέλεια αναφέρεται ρητά στο διατακτικό τους και όχι στο σκεπτικό τους, ως δικανικός συλλογισμός.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός, τι μέτρα προτίθεται να πάρει προκειμένου:

1.  Να αποσαφηνιστεί ότι στην έννοια «ασκήσεις», συμπεριλαμβάνονται και οι νυχτερινές ασκήσεις.

2. Να τροποποιήσει την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε οι Ένοπλες Δυνάμεις να αποδέχονται ως δικαστικούς συμπαραστάτες επιμελούντες ΑμεΑ, τα στελέχη που προσκομίζουν δικαστικές αποφάσεις η επιμέλεια των ΑμεΑ των οποίων αναγράφεται όχι μόνο, αποκλειστικά και περιοριστικά στο διατακτικό των αποφάσεων αυτών, αλλά και στο διατακτικό τους.

Ετικέτες: ,

Δείτε ακόμα...