Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Υποστρατήγων Σωμάτων

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, τελετή αποφοίτησης και ορκωμοσίας των νέων Ανθυπολοχαγών Τάξεως 2020
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, τελετή αποφοίτησης και ορκωμοσίας των νέων Ανθυπολοχαγών Τάξεως 2020 / Πηγή: Eurokinissi

Τα αποτελέσματα των ετήσιων τακτικών κρίσεων υποστρατήγων Σωμάτων ανακοίνωσε το ΓΕΣ.

Αναλυτικά:

1. Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 και του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω πίνακες τακτικών ετησίων κρίσεων Υποστρατήγων Σωμάτων Στρατού Ξηράς έτους 2022-2023, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με το υπ’ αριθμ. 46/Σ.6/2022 Πρακτικό του, ως εξής:

α. Διατηρητέων Υποστρατήγων:
(1) Υγειονομικού Ιατρών Ζουμπουλίδη Αντωνίου του Γεωργίου ΑΜ:46072
(2) Υγειονομικού Ιατρών Κασίμου Δημητρίου του Γεωργίου ΑΜ:46510
(3) Οικονομικού Δημητριάδη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:46083

β. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Υποστρατήγων:
(1) Τεχνικού Στελιανού Χαράλαμπου του Θεοδώρου ΑΜ:46439
(2) Εφοδιασμού Μεταφορών Θεοχάρη Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:46441
(3) Εφοδιασμού Μεταφορών Βοσνακίδη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:46454
(4) Υλικού Πολέμου Γαλανού Μιχαήλ του Εμμανουήλ ΑΜ:46436

γ. Προακτέων Υποστρατήγων στο βαθμό του Αντιστρατήγου σε αποστρατεία:
(1) Τεχνικού Στελιανού Χαράλαμπου του Θεοδώρου ΑΜ:46439
(2) Εφοδιασμού Μεταφορών Θεοχάρη Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:46441
(3) Εφοδιασμού Μεταφορών Βοσνακίδη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:46454
(4) Υλικού Πολέμου Γαλανού Μιχαήλ του Εμμανουήλ ΑΜ:46436

2. Προάγονται σε Αντιστράτηγοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973 και του άρθρου 32 του ν.3883/2010 οι παρακάτω Υποστράτηγοι Σωμάτων που κρίθηκαν κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2022-2023 από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και στη συνέχεια προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό:
α. Τεχνικού Στελιανός Χαράλαμπος του Θεοδώρου ΑΜ:46439
β. Εφοδιασμού Μεταφορών Θεοχάρης Γεώργιος του Κωνσταντίνου ΑΜ:46441
γ. Εφοδιασμού Μεταφορών Βοσνακίδης Αθανάσιος του Δημητρίου ΑΜ:46454
δ. Υλικού Πολέμου Γαλανός Μιχαήλ του Εμμανουήλ ΑΜ:46436

Ετικέτες:

Δείτε ακόμα...