Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Συμφωνεί με τις αντιδραστικές αλλαγές στην Παιδεία

Κώστας Παπαδάκης, Ευρωβουλευτής του ΚΚΕ - Ευρωκοινοβούλιο

Τη σύμπλευσή της με τους νόμους της κυβέρνησης της ΝΔ για την εκπαίδευση, αλλά και μ’ αυτούς του ΣΥΡΙΖΑ, ομολογεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας στην Ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ για τις αντιδραστικές αλλαγές στην Παιδεία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του Κόμματος Λευτέρης Νικολάου – Αλαβάνος.

Η αρμόδια επίτροπος M. Gabriel στην απάντησή της υπερασπίζεται την «αυτονομία» των σχολείων που οδηγεί σε σχολεία πολλών ταχυτήτων, με την ένταση των ταξικών φραγμών σε βάρος των παιδιών των εργατικών – λαϊκών οικογενειών, ενώ αποτελεί και την κερκόπορτα επιχειρηματικών συμφερόντων στα σχολεία. Ισχυρίζεται ότι η «αυτονομία» «δίνει περισσότερες ευκαιρίες να προσαρμόζονται σε συγκεκριμένες ανάγκες και στο τοπικό πλαίσιο, τα οφέλη της εξαρτώνται από τη διαχειριστική ικανότητα των σχολείων», παραπέμποντας δηλαδή στη λειτουργία των σχολείων με επιχειρηματικά κριτήρια και όχι με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μόρφωσης των παιδιών.

Η Ευρ. Επιτροπή επικαλείται τον «Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων» που προωθεί τη γραμμή των ελάχιστων δικαιωμάτων και «της διά βίου μάθησης και κατάρτισης» που δεν υπηρετούν το δικαίωμα στη μόρφωση αλλά την αντιστοίχιση προσόντων με βάση τις ανάγκες των εργοδοτών και των επιχειρηματικών ομίλων, οδηγώντας σε ένα αέναο κυνήγι δεξιοτήτων, υπονομεύοντας και καταργώντας την κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Για τη διασφάλιση της υλοποίησης των παραπάνω αντιδραστικών κατευθύνσεων η Επιτροπή καυχιέται κιόλας για την παροχή «τεχνικής υποστήριξης στις ελληνικές αρχές μέσω του προγράμματος στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» στο πλαίσιο του νόμου 4547/2018 της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στο όνομα του «να ενισχύσουν τα προσόντα των επαγγελματιών». Πρόκειται για τον νόμο που βαφτίζει «αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου» την καθυπόταξη των εκπαιδευτικών, προκειμένου να συμμορφώνονται στις επιταγές της κυβέρνησης και των «αναγκών της αγοράς» με την απειλή της απόλυσης, ενώ αποψιλώνει περαιτέρω τις ευθύνες του κράτους για τη λειτουργία των σχολείων. Παράλληλα, εν μέσω πανδημίας με την κατεύθυνση της ατομικής ευθύνης έχει μετατρέψει εδώ και μήνες τα σχολεία σε εστίες υπερμετάδοσης.

Οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να «αξιολογήσουν» αυτοί, με κριτήριο τις σύγχρονες ανάγκες τους και την πείρα τους, το σχολείο των κοινωνικών φραγμών, των πολλών ταχυτήτων, της υποβάθμισης, και της επιχειρηματικής δράσης που έχουν προωθήσει διαχρονικά ΕΕ και κυβερνήσεις. Να ανοίξει η συζήτηση για την κοινωνία απαλλαγμένη από την καπιταλιστική εκμετάλλευση και το σχολείο που μπορεί να εξασφαλίσει στέρεη γνώση και μορφωτική συγκρότηση και ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών.

Ακολουθούν τα κείμενα της Ερώτησης της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ και της απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

«Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003821/2021

Θέμα: Νέο βαθιά αντιδραστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για την εκπαίδευση

Λευτέρης Νικολάου – Αλαβάνος

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα παρουσίασε τους βασικούς άξονες του νέου βαθιά αντιδραστικού εκπαιδευτικού νομοσχεδίου, που έχει προκαλέσει τη δίκαιη αγανάκτηση εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων.

Στο επίκεντρο του νομοσχεδίου βρίσκεται η λεγόμενη “αυτονομία” της σχολικής μονάδας, που ανοίγει την πόρτα στην επιχειρηματική λειτουργία των σχολείων, η οποία θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη κατηγοριοποίηση των σχολείων σε βάρος των παιδιών των εργατικών – λαϊκών στρωμάτων.

Σχετικά με το περιεχόμενο της μόρφωσης, προβλέπονται διατάξεις που ενισχύουν τις δεξιότητες αντί της ολοκληρωμένης μόρφωσης. Με την επίκληση των δήθεν πολλαπλών επιλογών κάνουν ένα ακόμη βήμα προς την ένταση των ταξικών φραγμών και τη δημιουργία ενός ταξικά διαχωρισμένου σχολείου. Το νομοσχέδιο συνιστά αντιδραστική παρέμβαση στον πυρήνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και βασίζεται στις κατευθύνσεις της ΕΕ και του ΟΟΣΑ.

Στο παραπάνω αντιεκπαιδευτικό πλαίσιο εντάσσεται και η ανάλογη διαδικασία κατηγοριοποίησης των εκπαιδευτικών με κριτήριο τη συμμόρφωση και καθυπόταξή τους σε αυτόν τον αντιεκπαιδευτικό σχεδιασμό.

Ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Πώς τοποθετείται στο γεγονός ότι οι κατευθύνσεις της ΕΕ και το κυβερνητικό σχέδιο νόμου ενταφιάζουν το δικαίωμα να ξεκινούν οι μαθητές από την ίδια μορφωτική αφετηρία, θεωρώντας ότι η μόρφωση αποτελεί ευκαιρία και όχι δικαίωμα και βαθαίνοντας τις ανισότητες και τους ταξικούς φραγμούς;
  2. Πώς τεκμηριώνει ότι η διαφοροποιημένη – κατηγοριοποιημένη παροχή εκπαίδευσης προωθεί την ισότητα και όχι το προφανές, δηλαδή την οπισθοδρομική, άδικη και ανισότιμη μεταχείριση των μαθητών στη βάση της ταξικής τους προέλευσης;

E-003821/2021

Απάντηση της κ. Gabriel εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σύμφωνα με το άρθρο 165 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1), η ΕΕ στηρίζει τα κράτη – μέλη όσον αφορά την ανάπτυξη Παιδείας υψηλού επιπέδου, σεβόμενη ταυτόχρονα πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών – μελών για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος.

Το δικαίωμα σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση διακηρύσσεται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων(2) και αποτελεί κατευθυντήρια αρχή για το έργο της Επιτροπής. H ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση προωθείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης(3), ιδίως για μαθητές που διατρέχουν κίνδυνο χαμηλών επιδόσεων. Η Επιτροπή στηρίζει επίσης την εφαρμογή των πρόσφατων συμπερασμάτων και συστάσεων του Συμβουλίου σχετικά με την ισότητα στην εκπαίδευση και την ανάγκη παροχής υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης για όλους(4).

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη των σχολείων και την άριστη διδασκαλία για μια καλή αρχή στη ζωή(5) εξετάζει την αυτονομία των σχολείων, τονίζοντας την ανάγκη συνδυασμού της αυτονομίας με λογοδοσία. Ενώ τα στοιχεία δείχνουν ότι η χορήγηση μεγαλύτερης αυτονομίας στα σχολεία τούς δίνει περισσότερες ευκαιρίες να προσαρμόζονται σε συγκεκριμένες ανάγκες και στο τοπικό πλαίσιο, τα οφέλη της εξαρτώνται από τη διαχειριστική ικανότητα των σχολείων, καθώς και από τον βαθμό στον οποίο λογοδοτούν στους γονείς, στις τοπικές κοινωνίες και στις εκπαιδευτικές αρχές.

Προκειμένου να ενισχυθεί η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, η Επιτροπή έχει παράσχει τεχνική υποστήριξη στις ελληνικές αρχές μέσω του προγράμματος στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (το οποίο προηγήθηκε του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης). Η εν λόγω στήριξη παρασχέθηκε στο πλαίσιο του νόμου 4547/2018 . Στόχος ήταν να δοθεί η δυνατότητα στις δομές υποστήριξης(6) να ενισχύσουν τα προσόντα των επαγγελματιών που συμμετέχουν σε αυτές και να οικοδομήσουν στενή συνεργασία μεταξύ των δομών υποστήριξης και της γενικής εκπαίδευσης».

Δείτε ακόμα...