ΓΕΑ: Πίνακες Απορριπτέων και Υπεράριθμων Υποψηφίων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης

Πολεμική Αεροπορία- ΓΕΑ

Μετά την κύρωσή τους από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, αναρτώνται οι πίνακες των απορριπτέων και υπεράριθμων υποψηφίων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) για το έτος 2020.

Οι επιτυχόντες ΟΒΑ, θα ενημερωθούν από τις Μονάδες τους και θα ανακαταταχθούν ως ΟΒΑ την ημερομηνία που θα απολυθούν οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι έφεδροι επιτυχόντες ΟΒΑ, θα ενημερωθούν από τις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ), οι οποίες θα τους αποστείλουν Σημείωμα Επανακατάταξης μέσω του Αστυνομικού Τμήματος του τόπου διαμονής τους, προκειμένου να καταταγούν την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 στην 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης στην Αεροπορική Βάση Τρίπολης.

Οι απορριπτέοι και οι υπεράριθμοι υποψήφιοι ΟΒΑ μπορούν να ενημερωθούν από τους παρακάτω πίνακες, χρησιμοποιώντας τον κωδικό αίτησης υποψηφίου που απεστάλη στο mail τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα 2106592421-2-3, 2106592410.

Τον πίνακα των απορριπτέων υποψηφίων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) για το έτος 2020 μπορείτε να δείτε εδώ.

Τον πίνακα των υπεράριθμων υποψηφίων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) για το έτος 2020 μπορείτε να δείτε εδώ.

Δείτε ακόμα...