ΓΕΕΘΑ: Συνεκπαίδευση μεταξύ Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων της Ελλάδας και της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας

Συνεκπαίδευση Ειδικές Δυνάμεις
Συνεκπαίδευση μεταξύ Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων της Ελλάδας και της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας / Πηγή: ΓΕΕΘΑ

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, από τη Δευτέρα 19 έως την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε συνεκπαίδευση μεταξύ Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων της Ελλάδας και αντίστοιχων Μονάδων της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, σε περιοχή της Λίμνης Αχρίδας η οποία περιελάμβανε αντικείμενα τακτικής μικρών κλιμακίων Τμημάτων Ειδικών Επιχειρήσεων, με έμφαση στις Βολές Μάχης Ταχείας Αντίδρασης (ΒΜΤΑ), καθώς και εκτέλεση καταδύσεων στη λίμνη Αχρίδα με την παροχή τεχνογνωσίας από Κινητή Εκπαιδευτική Ομάδα (ΚΕΟ) της Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων (ΔΔΕΕ) του ΓΕΕΘΑ. Η εν λόγω δραστηριότητα βασίσθηκε στη εμπειρία που διαθέτει το ελληνικό προσωπικό στα αντικείμενα των επιχειρησιακών καταδύσεων, ενώ είχε προηγηθεί ανάλογη εκπαίδευση στην Ελλάδα σε θαλάσσιο περιβάλλον.

Οι ανωτέρω δραστηριότητες έλαβαν χώρα στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας (ΠΣΣ) μεταξύ της Ελλάδας και της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας για το έτος 2020. Επιπρόσθετα η χώρα μας με την ένταξη της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ έχει αναλάβει κομβικό ρόλο στην αναδιοργάνωση και αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων της. Σε αυτό το πλαίσιο το ΓΕΕΘΑ έχει εκδώσει σαφείς οδηγίες και κατευθύνσεις για την υλοποίηση μίας σειράς εκπαιδεύσεων υπό τη ΔΔΕΕ, οι οποίες έχουν προγραμματισθεί να διεξαχθούν σε εγκαταστάσεις και των δύο χωρών.


Για να εκπληρωθεί ο στόχος του ΝΑΤΟ να αποσπαστεί η Βόρεια Μακεδονία από την επιρροή της Ρωσίας, η Ελλάδα έπαιξε καθοριστικό ρόλο για λογαριασμό της δολοφονικής αυτής μηχανής. Η ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ, για την οποία δούλεψε πυρετωδώς η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με την ανοχή, στήριξη και επιβράβευση της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης και σημερινής πλέον κυβέρνησης της ΝΔ, μόνο καλό δεν προμηνύει για το λαό της και αυτούς της περιοχής.

Ο κομβικός ρόλος της χώρας μέσα στη “συμμαχία” σε ότι αφορά τη Βόρεια Μακεδονία, την καθοδήγηση των Ενόπλων Δυνάμεών της αλλά και της επιτήρησης του εναέριου χώρου της, τη μπλέκει στη δίνη των ανταγωνισμών στην περιοχή. Ανταγωνισμό που, ιστορικά, αποδεδειγμένα πληρώνουν οι λαοί με το αίμα τους.

Ιδιαίτερα οι λαοί των Βαλκανίων έχουν γνωρίσει στο πετσί τους το τι εστί ΝΑΤΟ…

Δείτε ακόμα...