ΓΕΝ: Προκηρύξεις 350 θέσεων ΟΒΑ και 50 θέσεων ΟΒΑ-ΟΥΚ

Ορκωμοσία Ναύτες 2020

Με απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, προκηρύσσονται τριακόσιες πενήντα (350) θέσεις οπλιτών και εφέδρων στο Πολεμικό Ναυτικό και πενήντα (50) θέσεις οπλιτών και εφέδρων στις Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ) του Πολεμικού Ναυτικού για χρονική περίοδο ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για τρία (3) επιπλέον έτη. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες, καθώς και στη Διεύθυνση Στρατολογίας του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ/Β4) στα τηλέφωνα 2106551409, 2106551408).

Συνημμένα αρχεία: 
ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ_50_ΘΕΣΕΩΝ_ΟΒΑ_ΟΥΚ_ΠΝ_2020_621Λ6-Ι7Χ.pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ_350_ΘΕΣΕΩΝ_ΟΒΑ_ΠΝ_2020__ΩΣ976-ΤΜΑ.pdf 

Δείτε ακόμα...