Η ΕΕ καλύπτει πλήρως την υπεράντληση από τις βιομηχανίες εμφιάλωσης στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων

Κώστας Παπαδάκης, Ευρωβουλευτής του ΚΚΕ - Ευρωκοινοβούλιο

Πλήρη κάλυψη στις βιομηχανίες εμφιάλωσης για την υπεράντληση στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την απάντησή της στην Ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ που είχε αναδείξει τις τεκμηριωμένες καταγγελίες των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής για το θέμα αυτό.

Στην απάντηση του αρμόδιου επιτρόπου V. Sinkevicius στην Ερώτηση που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης, αναφέρεται προκλητικά ότι «το υπόγειο υδατικό σύστημα Μιτσικελίου – Βελλά βρίσκεται σε καλή ποσοτική κατάσταση και δεν υπάρχουν στοιχεία υπεράντλησης». Αποσιωπά, όμως, ότι σύμφωνα με το Συμπληρωματικό Μέτρο Μ05Σ0803 της ισχύουσας 1ης Αναθεώρησης ΣΔΛΑΠ ΥΔ Ηπείρου (ΦΕΚ 4664/Β/2017) απαγορεύεται η εκτέλεση νέων γεωτρήσεων στο υποσύστημα Μιτσικελίου (EL0500181) του συστήματος Μιτσικελίου – Βελλά (EL0500180) με σκοπό την προστασία της υδροδότησης του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων και του εμπλουτισμού της λίμνης Παμβώτιδας.

Η Επιτροπή, στηρίζοντας την κερδοφορία των βιομηχανιών εμφιάλωσης, κάνει πως δεν βλέπει  τα σοβαρά προβλήματα που προκαλεί η υπεράντληση των βιομηχανιών αυτών από το υποσύστημα Μιτσικελίου (EL0500181) στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, καθώς και τους κινδύνους που εγκυμονεί για την αδιάλειπτη υδροδότηση της περιοχής.

Επιπρόσθετα, με την απάντησή της για την εφαρμογή από τα κράτη-μέλη της Οδηγίας της ΕΕ για το νερό, που ουσιαστικά εμπορευματοποιεί περαιτέρω το νερό και αυξάνει το κόστος του για τον λαό, στηρίζει τις απαιτήσεις των βιομηχανιών εμφιάλωσης και αποδέχεται την αυθαίρετη κατάτμηση του Υπόγειου Υδατικού Υποσυστήματος που έγινε για να αποδειχθεί ότι δήθεν υπάρχει πλεόνασμα υδατικού αποθέματος.

Η εμπορευματοποίηση του νερού, που έχουν στηρίξει τόσο η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ όσο και οι προηγούμενες, αποτελεί κατευθύνσεις της πολιτικής της ΕΕ. Είναι ο λόγος που οι βιομηχανίες συνεχίζουν ανενόχλητες να απαιτούν και νέες γεωτρήσεις στο εν λόγω Λεκανοπέδιο και με δεδομένο ότι οι απολήψεις από αυτό το υδατικό σύστημα επηρεάζουν τη λίμνη των Ιωαννίνων, που εδώ και χρόνια παρατηρείται εκτεταμένη ρύπανση, οι συνέπειες για το περιβάλλον θα είναι καταστροφικές.

Τα εργατικά – λαϊκά στρώματα της περιοχής χρειάζεται να βγάλουν συμπέρασμα και να μη δείξουν καμία εμπιστοσύνη στην ΕΕ και στις ελληνικές κυβερνήσεις, που επιδιώκουν να εξασφαλίσουν τεράστια κέρδη για το κεφάλαιο από την καταλήστευση των υδάτινων πόρων, θυσιάζοντας έτσι τις λαϊκές ανάγκες και την προστασία του περιβάλλοντος, που υποτίθεται υπερασπίζονται. Γι’ αυτό είναι ανάγκη να παλέψουν συλλογικά και οργανωμένα ενάντια στην εμπορευματοποίηση του νερού και τις ιδιωτικοποιήσεις και να διεκδικήσουν φθηνό, ελεγμένο και ποιοτικό νερό σε σύγκρουση με τα μεγάλα συμφέροντα. 

Η Ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ

«Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000218/2022 προς την Επιτροπή / Άρθρο 138 του Κανονισμού / Κώστας Παπαδάκης

Θέμα: Για την προστασία του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων από την υπεράντληση των βιομηχανιών εμφιάλωσης

Λειψυδρία και σοβαρή επιβάρυνση του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή προκαλεί η δραστηριότητα των βιομηχανιών εμφιάλωσης νερού στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων με την ανεξέλεγκτη υπεράντληση και την απαίτηση για αδειοδότηση επιπλέον αντλήσεων από υφιστάμενες γεωτρήσεις τους. Η σχετική απαγόρευση που προβλεπόταν στο Μέτρο Μ05Σ0803 της αρ. 907/2017 (ΦΕΚ 4664/Β/29-12-2017) Απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων αναιρέθηκε μάλιστα, με αποτέλεσμα να επιτρέπεται η εκτέλεση νέων γεωτρήσεων και η επαύξηση της αντλούμενης ποσότητας από υφιστάμενες με γνώμονα τα κέρδη των βιομηχανιών.

Πρόκειται για απαράδεκτη απόφαση που ήρθε ως αποτέλεσμα μελετών ιδιωτών που για να στοιχειοθετήσουν τη δήθεν επάρκεια υδατικών αποθεμάτων προχώρησαν σε αυθαίρετη κατάτμηση του Υπόγειου Υδατικού Υποσυστήματος.

1. Πώς αιτιολογεί η Επιτροπή την απαράδεκτη άρση της απαγόρευσης εκτέλεσης νέων γεωτρήσεων στο υπόγειο υδατικό υποσύστημα Μιτσικελίου με καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των εργατικών – λαϊκών νοικοκυριών στα Ιωάννινα, με δεδομένο ότι αυτή υπαγορεύτηκε τόσο από την κυβέρνηση ΝΔ όσο και από τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ για την πολιτική των υδάτων (ιδίως την οδηγία 2000/60 όπως έχει τροποποιηθεί) αντιμετωπίζοντας το νερό ως εμπόρευμα και αποκαλύπτοντας το έωλο των κατά τα άλλα “πράσινων” διακηρύξεών τους;

2. Πώς τοποθετείται η Επιτροπή στην ανάγκη προστασίας από την υπεράντληση των βιομηχανιών εμφιάλωσης και από την άρση της απαγόρευσης νέων γεωτρήσεων, που θέτουν σοβαρά εμπόδια στην επαρκή υδροδότηση του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων με υγιεινό και φτηνό πόσιμο νερό για όλους;

Η απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Απάντηση του κ. Sinkevičius εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων αποτελεί πρωτίστως ευθύνη των κρατών-μελών. Με βάση τα πιο πρόσφατα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών που υιοθέτησε η Ελλάδα1 σύμφωνα με την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα2, το υπόγειο υδατικό σύστημα Μιτσικελίου – Βελλά (κωδικός EL0500180) βρίσκεται σε καλή ποσοτική (και χημική) κατάσταση και δεν υπάρχουν στοιχεία υπεράντλησης.

Η οδηγία για το πόσιμο νερό3 αφορά την ποιότητα του πόσιμου νερού και κύριος στόχος της είναι η προστασία της ανθρώπινης υγείας από τις δυσμενείς επιπτώσεις που επιφέρει κάθε είδους μόλυνση, διασφαλίζοντας υγιεινό και καθαρό νερό. Τον Ιανουάριο του 2021 τέθηκε σε ισχύ η αναθεωρημένη οδηγία για το πόσιμο νερό4. Τα κράτη-μέλη πρέπει να διασφαλίσουν τη δέουσα μεταφορά της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο έως τον Ιανουάριο του 2023. Όσον αφορά την πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό, ιδίως σε σχέση με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών “Right2Water”, η αναθεωρημένη οδηγία για το πόσιμο νερό περιέχει ειδικές διατάξεις που απαιτούν από τα κράτη-μέλη να διατηρήσουν και να βελτιώσουν την πρόσβαση σε πόσιμο νερό για όλους και κυρίως για τις ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες. Η οδηγία για το πόσιμο νερό δεν περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης της υδροδότησης από τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη οργανώνουν τη διαχείριση της υδροδότησης κατά τρόπο τέτοιο ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι της οδηγίας. Ως εκ τούτου, τα κράτη-μέλη οφείλουν να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της ανθρώπινης υγείας, εξασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα του πόσιμου νερού5».

1http://wfdver.ypeka.gr/wpcontent/uploads/2020/06/EL05_1REV_P07_Taxinomisi_YYS.pdf, σ. 151.

2 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2014/101/ΕΕ της Επιτροπής, της 30ής Οκτωβρίου 2014 (ΕΕ L 311 της 31.10.2014, σ. 32).

3 Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΕΕ L 330 της 5.12.1998, σ. 32).

4 Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 435 της 23.12.2020, σ. 1).

5 Αρμόδια αρχή για την ορθή εφαρμογή της οδηγίας για το πόσιμο νερό στην Ελλάδα είναι το Υπουργείο Υγείας: https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/ygieinh-periballontos/prostasia-poiothtas-ydatwn. Αρμόδια αρχή για την ορθή εφαρμογή της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα στην Ελλάδα είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: https://ypen.gov.gr/perivallon/geniki-grammateia-fysikou-periva/

Δείτε ακόμα...