Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ για τις ψηφιακές υπηρεσίες και την τεχνητή νοημοσύνη

Η ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ- Δ. Αλαβάνος και Κ. Παπαδάκης
Φώτο Αρχείου / Η ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ- Δ. Αλαβάνος και Κ. Παπαδάκης

Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ καταψήφισε τις εκθέσεις για τις ψηφιακές υπηρεσίες και την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) τονίζοντας ότι υπηρετούν την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων της ΕΕ που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον κλάδο, ενώ παράλληλα αναδεικνύουν με χαρακτηριστικό τρόπο το πώς η εξέλιξη της επιστήμης μέσα στα δεσμά της καπιταλιστικής παραγωγής από «ευλογία» γίνεται «κατάρα» για τους λαούς.

Ειδικότερα, αιτιολογώντας την ψήφο της, κατέθεσε τα παρακάτω:

Σχετικά με τις εκθέσεις σχετικά με το λεγόμενο «νόμο για της ψηφιακές υπηρεσίες».

«Οι εκθέσεις σχετικά με το λεγόμενο “νόμο για της ψηφιακές υπηρεσίες”, δίνουν το γενικό πλαίσιο των κατευθύνσεων της ΕΕ με κριτήριο τα συμφέροντα των μονοπωλίων του κλάδου. Η ψηφιοποίηση αποτελεί επενδυτική διέξοδο στα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια για την κυριαρχία των μονοπωλιακών ομίλων έναντι των μικρών επιχειρήσεων, συμβάλλει στην ακόμα πιο γρήγορη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου. Τα όργανα της ΕΕ επιδιώκουν να βάλουν τα ευρωπαϊκά μονοπώλια σε ηγετική θέση απέναντι στους ανταγωνιστικούς τους ομίλους, των ΗΠΑ, Κίνας, Ινδίας κ.ά., μεταξύ άλλων σε βασικούς τομείς για την τεχνολογική κυριαρχία της ΕΕ, όπως η “κυβερνοασφάλεια”, η ΤΝ και η τεχνολογία 5G, οι πράσινες τεχνολογίες στα πλαίσια της “Πράσινης Συμφωνίας”.

Στο επίκεντρο των προτάσεων βρίσκονται οι επιδιώξεις της ΕΕ: α) Να περιορίσει την κυριαρχία των μεγάλων ψηφιακών παρόχων των ΗΠΑ προς όφελος των ευρωπαϊκών. Γι’ αυτό επιβάλλει ιδιαίτερες υποχρεώσεις, απαγορεύσεις και εποπτεία στους συστημικούς φορείς εκμετάλλευσης, β) Να πετύχει μια εύθραυστη ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων των ομίλων της λεγόμενης “βιομηχανίας της διασκέδασης” και άλλων ομίλων παροχής υπηρεσιών και αυτών των ψηφιακών ομίλων, με ρυθμίσεις των απαγορεύσεων και αποκλεισμού περιεχομένου από διαδικασίες ΤΝ (αλγόριθμοι).Την απαλλαγή από την ευθύνη για “παράνομο” περιεχόμενο των διαδικτυακών διαμεσολαβητών και τη ρύθμιση των διαδικασιών αφαίρεσης “παράνομου” περιεχομένου. γ) Να μεγαλώσει τον όγκο ηλεκτρονικού εμπορίου και ηλεκτρονικών συναλλαγών με κάποιες στοιχειώδεις ρυθμίσεις “προστασίας των καταναλωτών”, πολύ μακριά από την πραγματική προστασία τους (όπως π.χ. θα ήταν η διευκόλυνση δικαστικών προσφυγών, αποζημιώσεων κ.λπ.).

Η ψηφιοποίηση και η χρήση ΤΝ προορίζονται από την ΕΕ και τις αστικές κυβερνήσεις για την ένταση της αστυνόμευσης και τη γιγάντωση του φακελώματος, νέων τεχνολογιών καταστολής και λογοκρισίας με ή και χωρίς αλγόριθμους (όπως αναγνώρισης προσώπων με βιομετρικά δεδομένα, επεξεργασία προφίλ κ.λπ.). Την απόκτηση ισχυρότερων πολεμικών όπλων και υποδομών (κατασκοπείας, ελέγχου, αναγνώρισης, στρατιωτικών επιχειρήσεων κυβερνητικής, drones) ώστε η ΕΕ να αποκτήσει ηγετικό ρόλο στην έρευνα και ανάπτυξη συστημάτων ΤΝ στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, να ενισχυθεί η στρατιωτικοποίηση της και η “στρατηγική αυτονομία” της.

Για τους παραπάνω λόγους η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ καταψήφισε τις εκθέσεις, τονίζοντας ότι η τεράστια ανάπτυξη των επιτευγμάτων της επιστήμης και της τεχνικής στον καπιταλισμό γίνεται πηγή νέων δεινών για τον εργαζόμενο λαό με αύξηση της ανεργίας, των ελαστικών σχέσεων εργασίας, έντασης της εκμετάλλευσης με νέες μορφές, όπως η τηλεργασία. Παράγοντας λαϊκής ευημερίας και προόδου θα γίνουν μόνο όταν περάσουν στα χέρια της εργατικής τάξης και των συμμάχων της, μαζί με την εξουσία και τα μέσα παραγωγής, σε μια κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία.

Σχετικά με τις εκθέσεις για τις δεοντολογικές πτυχές, το καθεστώς αστικής ευθύνης και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι εκθέσεις εκφράζουν τους προβληματισμούς και τις αντιθέσεις των μονοπωλιακών ομίλων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ΤΝ, των αστικών κυβερνήσεων και της ΕΕ για τις νομοθετικές ρυθμίσεις που προκρίνουν, ανάλογα με το μέγεθος των ομίλων, τη θέση τους και τις επιδιώξεις επικράτησής τους στην ενιαία καπιταλιστική αγορά της ΕΕ, αλλά και τις προοπτικές ενίσχυσής τους στον παγκόσμιο μονοπωλιακό ανταγωνισμό, όπου οι ευρωπαϊκοί όμιλοι στην παρούσα φάση βρίσκονται σε υποδεέστερη θέση. Δεδομένου ότι η νομική αβεβαιότητα μπορεί να φρενάρει επενδυτικούς σχεδιασμούς ομίλων σε ένα κλάδο που η ΕΕ επιδιώκει να βελτιώσει τη θέση της στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, οι εκθέσεις δίνουν κατευθύνσεις για τη διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου στους τομείς της αστικής ευθύνης και της διανοητικής ιδιοκτησίας, αλλά και για τις λεγόμενες δεοντολογικές πτυχές στην ΤΝ που συνιστούν κενό γράμμα αφού η… μόνη δεοντολογία που γνωρίζει το κεφάλαιο είναι η μέγιστη εξασφάλιση της κερδοφορίας του. Προκρίνεται έτσι το νομοθετικό εργαλείο του “κανονισμού” προκειμένου να έχει άμεση ισχύ σε όλα τα κράτη-μέλη, υπηρετώντας παράλληλα την επιδίωξη διαμόρφωσης ενιαίων προτύπων στην “Ενιαία Ψηφιακή Αγορά” της ΕΕ στα οποία οι ανταγωνιστές της θα καλούνται να συμμορφωθούν. Στο πεδίο της αστικής ευθύνης, καθιερώνεται υποχρεωτική ασφάλιση, με προκλητικά χαμηλά όρια αποζημίωσης, που ευνοεί τους μεγάλους ομίλους ιδιωτικής ασφάλισης, ανοίγοντάς τους νέα πεδία κερδοφορίας, ρίχνοντας ταυτόχρονα “στα μαλακά” τους επιχειρηματικούς ομίλους που διαχειρίζονται ή λειτουργούν τα συστήματα ΤΝ, με τη πάγια επιδίωξη και μεθόδευση των μεγάλων ομίλων να μετακυλίουν με όλους τους τρόπους το κόστος της αποζημίωσης και της ευθύνης σε εργαζόμενους και χρήστες. Για τα ΔΔΙ, όπως και για τις “δεοντολογικές πτυχές”, προτείνεται “μια μορφή νομοθετικής ευελιξίας”, γεγονός που υπηρετεί την ανάγκη θωράκισης των συμφερόντων των μονοπωλίων, με φόντο το μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας των εξελίξεων, την ανάγκη συμβιβασμού αντικρουόμενων συμφερόντων, αλλά και τα ζητήματα που σχετίζονται με την ίδια τη λειτουργία των συστημάτων ΤΝ, όπως η διάκριση μεταξύ συστημάτων ΤΝ που δημιουργούνται από άνθρωπο και αυτών που δημιουργούνται από συστήματα ΤΝ. Προκλητική είναι ακόμη η αναφορά ότι “τα βασιζόμενα σε ΤΝ συστήματα θα αποτελέσουν βασικό στοιχείο των μελλοντικών αμυντικών εξελίξεων και των αμυντικών ικανοτήτων” και ότι η χρήση τους γίνεται και “για τη διατήρηση της ειρήνης, την αποφυγή συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας”. Αξιοποιείται δηλαδή η απειλή χρήσης μηχανών στον ανταγωνισμό μεταξύ αστικών τάξεων με θέση υψηλότερη στην ιμπεριαλιστική πυραμίδα και αυτών με υποδεέστερη θέση και κατά βάση συμβατικό στρατό. Γίνεται φανερό ότι το μοναδικό εμπόδιο στις τεράστιες δυνατότητες που ανοίγονται από τις νέες τεχνολογίες και την ΤΝ για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των λαών είναι η ιδιοκτησία των μονοπωλιακών ομίλων και το κυνήγι του κέρδους.

Η μοναδική διέξοδος βρίσκεται στην πάλη για την ανατροπή αυτού του βάρβαρου εκμεταλλευτικού συστήματος. Μόνο με κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, με την επιστημονικά κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία με υπαγωγή της στα συμφέροντα της ικανοποίησης των ολοένα διευρυνόμενων λαϊκών αναγκών, υπάρχει ασφαλής δρόμος για να τεθούν οι επιστημονικές και τεχνικές ανακαλύψεις σε όφελος της εργατικής τάξης, των αυτοαπασχολούμενων, της φτωχομεσαίας αγροτιάς».

Ετικέτες: , ,

Δείτε ακόμα...