Η ΠΟΕΣ για τη συνυπηρέτηση συζύγων αναπληρωτών καθηγητών

Δασκάλα_σχολείο_γυναίκα

Με έγγραφο της προς την Υπουργό Παιδείας, η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών γνωστοποιεί το πρόβλημα της συνυπηρέτησης συζύγων αναπληρωτών καθηγητών. Η ΠΟΕΣ θέτει το ζήτημα έπειτα από σχετικό έγγραφο της Ένωσης Καβάλας, αν συνπλεριλαμβάνονται στο νόμο για τη συνυπηρέτηση, εκτός απ’ τους μόνιμους εκπαιδευτικούς και οι αναπληρωτές.

ΘΕΜΑ : Συνυπηρέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών μετά Συζύγων Στρατιωτικών

α. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 191/09.7.2020 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ.

β. Ν.2946/2001 (ΦΕΚ Α΄ 224, «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις»)

1. Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, το (α) σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ.), με το οποίο αιτείται αποσαφήνισης επί της εφαρμογής του άρθρου 21Α του (β) σχετικού και συγκεκριμένα εάν η απόσπαση εκπαιδευτικών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, σε εκπαιδευτική μονάδα της πόλης όπου βρίσκεται η έδρα της στρατιωτικής μονάδας ή σε εκπαιδευτική μονάδα που απέχει έως είκοσι (20) χιλιόμετρα από τη στρατιωτική μονάδα που υπηρετεί ο/η σύζυγο στρατιωτικός και για όσο χρόνο υπηρετεί ο/η σύζυγος στη μονάδα αυτή, αφορά και στις/στους αναπληρωτές/ώτριες εκπαιδευτικούς.

2. Αναμένοντας την απάντησή σας παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, θεωρώντας ότι σε περίπτωση αρνητικής απάντησης θα προχωρήσετε σε όλες εκείνες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να τύχουν και οι αναπληρωτές/ώτριες εκπαιδευτικοί στη λήψη της ως άνω, θεμελιώδους για τη συνοχή της Ελληνικής οικογένειας, δυνατότητας.

3. Η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, προς την οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφό μας, ως η αμέσως ενδιαφερόμενη, καθόσον το ανωτέρω θέμα αφορά εκπαιδευτικούς και όχι στρατιωτικούς, παρακαλείται για την ενημέρωσή της και τις κατά κρίση της δικές της ενέργειες προς ενίσχυση του αιτήματος.  

Δείτε ακόμα...