Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου: Γυμνάσιο εγκατάλειψης πλοίου

Κτίριο Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου
Φώτο Αρχείου / Κτίριο Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου / Πηγή: alt.gr

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου πραγματοποίησε την Παρασκευή 02/07/2021 στον Εμπορικό Λιμένα Βόλου γυμνάσιο εγκατάλειψης πλοίου με ανάπτυξη πλωτού φράγματος αντιρρύπανσης (επίδειξη – ενημέρωση προσωπικού Κ.Λ. Βόλου στη χρήση αντιρρυπαντικού εξοπλισμού). Το γυμνάσιο είχε ώρα έναρξης την 09:30 με πέρας την 13:00.

Σκοπός του γυμνασίου ήταν: 

Η εκπαίδευση του προσωπικού του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου και η διατήρηση του σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης.

Η βελτιστοποίηση του επιπέδου συνεργασίας και επικοινωνίας των εμπλεκόμενων μερών καθώς επίσης και τον εντοπισμό αδυναμιών και ελλείψεων ώστε μελλοντικά να επιτευχθεί μέσω των αναγκαίων διορθωτικών κινήσεων το βέλτιστο αποτέλεσμα.  

Στο γυμνάσιο συμμετείχαν ενεργά :

• ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. 

• NORTH AEGEAN SLOPS ΕΜΑΕ 

• ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΒΟΛΟΥ. 

• Υποναύαρχος Λ.Σ. ε.α. ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗΣ Δημήτριος 

Πηγή: Φωνή Λ.Σ

Ετικέτες: ,

Δείτε ακόμα...