ΚΚΕ: Ερώτηση για το ωράριο εργασίας στρατιωτικού προσωπικού Περιφερειακής Ενότητας Έβρου

ΤΑΜΣ στον Έβρο 17-18/6/2020

Ερώτηση κατέθεσε το ΚΚΕ προς τον Υπουργό Άμυνας, με θέμα το ωράριο εργασίας του στρατιωτικού προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Αναλυτικά:

Σύμφωνα με έγγραφα της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ε) και της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ), τα μόνιμα στελέχη υποχρεώνονται να εκτελούν υπηρεσίες, υπερβαίνοντας συστηματικά το 40ωρο που προβλέπεται, φθάνοντας τις ώρες εργασίας τους ακόμη και σε εβδομήντα (70) την εβδομάδα, χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για την ανάπαυσή τους, ενώ παράλληλα δεν τους χορηγούνται και οι δικαιούμενες απαλλαγές τους. Ακόμη διαμαρτύρονται διότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την αποζημίωση των υπερωριών, καθώς και της αποζημίωσης για τη νυχτερινή τους εργασία, αν και η καταβολή της, από την 1.1.2017, προβλέπεται με σχετικό νόμο.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός,

  • Τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να εξασφαλιστεί η ακριβής αποτύπωση της υπερωριακής απασχόλησης και των νυχτερινών;
  • Πόσες ώρες απασχολείται το στρατιωτικό προσωπικό το τελευταίο εξάμηνο (6μηνο) και πόσες απαλλαγές εδόθησαν για την υπερωριακή τους εργασία;
  • Τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση για την αποζημίωση της υπερωριακής απασχόλησης καθώς και των νυχτερινών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία;

Οι Βουλευτές
Παπαναστάσης Νίκος
Παφίλης Θανάσης

Δείτε ακόμα...