ΚΟ του ΚΚΕ: Τροπολογία για την προστασία και κατοχύρωση των συλλογικών συμβάσεων των ναυτεργατών

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (ΚΚΕ) - 2021
Φώτο Αρχείου / Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (ΚΚΕ) – 2021 – Πηγή: Eurokinissi

Τροπολογία για την προστασία και κατοχύρωση των συλλογικών συμβάσεων των ναυτεργατών κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, στηρίζοντας έμπρακτα -και με αυτόν τον τρόπο- την απεργία τους. 

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου και άλλες επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής». Υπογράφεται από τους βουλευτές του Κόμματος, Γιώργος ΜαρίνοςΔιαμάντω Μανωλάκου, Νίκος ΚαραθανασόπουλοςΧρήστος ΚατσώτηςΛεωνίδας Στολτίδης.

Παραθέτουμε την Αιτιολογική έκθεση: «Διαχρονικά και επί όλων των κυβερνήσεων της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, η πολιτική που εφαρμόζεται στη ναυτιλία καταπατά τα δικαιώματα και επιδεινώνει τη θέση των ναυτεργατών, υπηρετεί τα συμφέροντα του εφοπλιστικού κεφαλαίου, την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία του.

Μεταξύ των πυλώνων στους οποίους στηρίζεται η αντιναυτεργατική πολιτική περιλαμβάνονται ο Ν.2687/53 και ο Ν. 27/75 που προσφέρουν προκλητικές φοροαπαλλαγές και γενικότερα, τεράστια προνόμια στους εφοπλιστές, ο Κώδικας Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου και ο Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου που θωρακίζουν το νομοθετικό πλαίσιο υπέρ των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και επιβάλλουν- εκτός των άλλων- στρατιωτικό καθεστώς σε όλους τους κρίκους της ναυτιλίας, συμπεριλαμβανομένης της Ναυτικής Εκπαίδευσης η οποία υποβαθμίζεται, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων.

Στον υπό αναμόρφωση Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου που φέρνει η κυβέρνηση της ΝΔ στη βουλή προωθούνται αντιδραστικές αλλαγές εκ των οποίων κεντρική θέση κατέχει η η εφαρμογή της Διεθνούς Ναυτικής Σύμβασης «MLC 2006»,η οποία επικυρώθηκε στην βουλή, το 2012, με ευθύνη της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και προβλέπει τα “ελάχιστα” δικαιώματα.

Στην Διεθνή Ναυτική Σύμβαση «MLC 2006» ανατίθεται με το άρθρο 165 του υπό ψήφιση ΚΙΝΔ καθώς και με άλλες διατάξεις, η ευθύνη της ρύθμισης της σύμβασης ναυτολόγησης , των όρων και των δικαιωμάτων των ναυτεργατών, επιβάλλοντας στην πράξη την κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, μειώνοντας δραματικά τους μισθούς, τις ημέρες της άδειας (άρθρο 185) σε 2, 5 ημέρες αντί των 8 ημερών που δικαιούνται οι ναυτεργάτες π.χ στα ποντοπόρα πλοία, κ.α. Κι αυτές τις απαράδεκτες ρυθμίσεις θα αξιοποιήσουν οι εφοπλιστές κατά των ναυτεργατών».

Το άρθρο της τροπολογίας έχει ως εξής: «Το περιεχόμενο και οι προβλέψεις του άρθρου 165 του υπο αναμόρφωση Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (ΚΙΝΔ), αντικαθίσταται απο την ακόλουθη πρόταση :

«Η Σύμβαση ναυτολόγησης, οι όροι εργασίας και τα δικαιώματα του ναυτικού, ρυθμίζονται από τις Ελληνικές Συλλογικές Συμβάσεις (ΣΣΕ) που συμφωνούνται από τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των πλοιοκτητών -εργοδοτών και των ναυτεργατών, κατά κατηγορία και είδος πλοίου. Η κατάρτιση της προαναφερόμενης ΣΣΕ δεσμεύει υποχρεωτικά όλους τους εργοδότες, ανεξάρτητα από το αν αποτελούν μέλη της εργοδοτικής οργάνωσης που υπέγραψε την ΣΣΕ.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει γίνει δυνατό να συμφωνηθεί η κατάρτιση ΣΣΕ, κατά τα ανωτέρω, εξακολουθεί να ισχύει η αμέσως προηγούμενη, ακόμη κι αν έχει λήξει η χρονική διάρκεια ισχύος της».

Δείτε ακόμα...