Λαϊκή Συσπείρωση Βορείου Αιγαίου: Αντιδημοκρατική και αντιδεοντολογική η πρακτική της Περιφερειακής Αρχής

Λαϊκή Συσπείρωση

Οι Λαϊκή Συσπείρωση Βορείου Αιγαίου με ανοιχτή επιστολή της προς τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου τοποθετείται στο σχέδιο πολυετή προγραμματισμού προσλήψεων της Περιφέρειας.

Όπως αναφέρει, από το 2019 έχει επισημάνει την κρισιμότητα της ΥΠΟ στελέχωσης της Περιφέρειας. Όπως καταγγέλλει όμως, η Περιφέρεια δεν έχει δώσει σημαντικά στοιχεία όπως: πόσες είναι οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού, οι εργαζόμενοι με σχέση ΙΔΑΧ, οι εργαζόμενοι, με δίμηνα, τετράμηνα και οκτάμηνα και πολλά άλλα, ενώ εκτός από αυτό επιδιώκει μια έκτακτη διαδικασία χωρίς τη ζωντανή δημοκρατική διαλογική συζήτηση των μελών του συλλογικού οργάνου.

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ στον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου

κ. Πρόεδρε

Συγκαλείτε δια περιφοράς έκτακτη Οικονομική Επιτροπή, στις 22-3-21, με θέμα: «Υποβολή Σχεδίου που αφορά πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τα έτη 2022- 2025», λόγω του κατεπείγοντος του θέματος…

Η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ από την ανάληψη της Περιφερειακής Αρχής (2019) σας έχει επισημάνει κατ’ επανάληψη την κρισιμότητα της ΥΠΟ στελέχωσης των Διευθύνσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου-Σάμου- Λήμνου-Ικαρίας και Χίου, για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων των κατοίκων των δέκα νησιών της Περιφέρειας μας.

Η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ αδυνατεί να κατανοήσει και να δεχτεί να συμμετέχει σε έκτακτη Οικονομική Επιτροπή και μάλιστα δια περιφοράς, δηλαδή, χωρίς τη ζωντανή δημοκρατική διαλογική συζήτηση των μελών του συλλογικού οργάνου, για ένα τόσο σημαντικό και κρίσιμο θέμα που άπτεται της κάλυψης των αναγκών των Διευθύνσεων σε ανθρώπινο δυναμικό για την εύρρυθμη λειτουργία τους

Η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ:

 • Δεν αποδέχεται την νομιμοποίηση τέτοιων διαδικασιών για τόσο σοβαρα ζητήματα και καταγγέλλει την πρόσκληση για έκτακτη Οικονομική Επιτροπή. Μια πρόσκληση η οποία μας κοινοποιήθηκε στις 1.23 μμ την Παρασκευή 19-3-21 , για έγγραφη κατάθεση απόψεων μέχρι τη Δευτέρα 22-3-21,στις 9π.μ. όταν η Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού αφενός σας έχει σταλεί από τις 3-3-21/ α.π. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/74/οικ. 2775 σχετ.1739 και αφετέρου προβλέπει την υποβολή του αιτήματος σε δύο φάσεις :
 • Α’ ΦΑΣΗ από 3-3-21 έως 17-3-21 και
 • Β’ ΦΑΣΗ από 18-3-21 έως 31-3-21!!!!!!!!!!
 • Δεν αποδέχεται να συγκαλείτε το συλλογικό όργανο της ΠΒΑ, για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα ,όπως είναι αυτό του προγραμματισμού των προσλήψεων και μάλιστα σε βάθος τετραετίας, χωρίς να υπάρχει εισηγητική έκθεση της Περιφερειακής Αρχής, που να στοιχειοθετεί τις ανάγκες, τα κενά τις συνταξιοδοτήσεις, την κινητικότητα αλλά και τις προτάσεις σας για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
 • Δεν μπορεί να συμβάλει, αν δεν τις δοθούν τα παρακάτω στοιχεία:
 • Πόσες είναι οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού;
 • Πόσοι είναι οι εργαζόμενοι με σχέση ΙΔΑΧ;
 • Πόσοι είναι οι εργαζόμενοι, με δίμηνα, τετράμηνα και οκτάμηνα;
 • Πόσες είναι οι προσωποπαγείς θέσεις;
 • Ποια είναι η κατανομή τους ανά Περιφερειακή Ενότητα;
 • Πόσοι συνταξιοδοτήθηκαν ανά Π.Ε από την εφαρμογή των μέτρων των μνημονίων (2010);
 • Πόσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού ανά ειδικότητα ζητήσατε το 2020 και το 2021 και πόσες εγκρίθηκαν αντίστοιχα;
 • Πόσες θέσεις ανά ειδικότητα ζητήσατε στους κύκλους κινητικότητας του 2020 να καλυφθούν, πόσες εγκρίθηκαν και πόσες τελικά καλύφθηκαν;
 • Πόσοι εργαζόμενοι έφυγαν στον κύκλο κινητικότητας το 2020 και 2021 από την ΠΒΑ και κατά Περιφερειακή Ενότητα;
 • Πόσες θέσεις θεωρείτε δεσμευμένες και με ποια αιτιολογία;
 • Πόσες είναι οι κενές θέσεις ,ανά Π.Ε. από τις συνταξιοδοτήσεις

Η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ γνωρίζει τη δύσκολη πραγματικότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι στις Διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων της Λέσβου, Σάμου, Λήμνου, Ικαρίας και Χίου, για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των καιρών, εν μέσω πανδημίας CONID-19, προσφυγικής κρίσης, οικονομικής κρίσης που πλήττει τα εισοδήματά τους αλλά και των φυσικών φαινομένων που χτύπησαν τα νησιά μας και δε συντάσσεται με την ατεκμηρίωτη εισήγηση της Περιφερειακής Αρχής.

Όταν:

 • Οι κρίσιμες Διευθύνσεις, λόγω των εξελίξεων είναι ΥΠΟ-στελεχωμένες όπως οι Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων ,βλ. σεισμοί και πλημμύρες στα νησιά, Διοικητικού –Οικονομικού, Μεταφορών και Επικoινωνιών, Αγροτικής Ανάπτυξης, Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας κλπ ,κλπ.
 • Σ’ όλες τις Π.Ε. έχουν συνταξιοδοτηθεί δεκάδες εργαζόμενοι π.χ. στη Χίο : 46 Δ.Υ. και ως δια μαγείας έχουν εξαφανιστεί οι κενές θέσεις.
 • Σε κάθε συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου της Ο.Ε. έρχονται προς συζήτηση και ψήφιση εισηγήσεις προσλήψεων:

για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, για δίμηνα, τετράμηνα και οκτάμηνα είτε για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν από το σεισμό της Σάμου ή τις επιπτώσεις του κορονοιού ή για παραχώρηση τομέων δραστηριοτήτων της Περιφέρειας Β.Α. π.χ. της καθαριότητας σε ιδιωτικά συνεργεία ή για τη στήριξη προγραμμάτων σε νευραλγικούς τομείς της οικονομίας π.χ. κτηνίατρους και γεωπόνους.

Και τέλος η απευθείας ανάθεση δεκάδων μελετών σε ιδιωτικά μελετητικά γραφεία όπως στη Σάμο, όπου λόγω υποστελέχωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αδυνατεί να στηρίξει τα προβλήματα ,που προέκυψαν ,λόγω σεισμού.

Η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ εκτιμά ότι η εισήγηση της Περιφερειακής Αρχής έρχεται να βάλει πλάτη στην αντιλαϊκή και αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης και των κατευθύνσεων της Ε.Ε., για την εφαρμογή της πολιτικής του « Επιτελικού κράτους» και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων.

Η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ αφουγκραζόμενη τις ανάγκες των εργαζομένων στην Π.Β.Α., γιατί βρίσκεται σταθερά στο πλευρό τους και των σωματείων τους δεν μπορεί να συμφωνήσει με την αντιδημοκρατική και αντιδεοντολογική πρακτική της Περιφερειακής Αρχής, να λάβει αποφάσεις δια περιφορας κι όχι μέσω διαλόγου με τη σύγκλιση του πλέον αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Σας καλεί να συναισθανθείτε τη σημασία του ζητήματος των προσλήψεων και να προχωρήσετε σε κανονική σύγκληση του συλλογικού οργάνου της Π.Β.Α. με κατάθεση εισήγησης σύμφωνα με τα στοιχεία που σας ζητάμε.

Δείτε ακόμα...