Λιμενικά Νέα: Χορήγηση της γονικής αδείας – Τι αλλάζει;

Καταιγίδα στο Υπουργείο Ναυτιλίας στο λιμάνι του Πειραιά
Φώτο Αρχείου / Καταιγίδα στο Υπουργείο Ναυτιλίας στο λιμάνι του Πειραιά / Πηγή: Eurokinissi

Σύμφωνα με πληροφορίες απο τα «Λιμενικά Νέα» στο σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις» που κατατίθεται σύντομα, συμπεριλαμβάνονται  διατάξεις που τροποποιούν  το υφιστάμενο καθεστώς σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. Μία εξ αυτών η χορήγηση της γονικής αδείας.

Άρθρο 78
Γονική άδεια στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

  1. Η γονική άδεια η οποία προβλέπεται στο άρθρου 28 του ν.4808/2021 (Α’101) χορηγείται και στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 25 και 28 του ιδίου νόμου υπό τις επιφυλάξεις των επόμενων παραγράφων.
  2. Η άδεια του προηγούμενου εδαφίου δεν δύναται να χορηγείται για χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός (1) μηνός.

2. Το αρμόδιο όργανο χορηγεί την άδεια της παρ. 1, υπό την προϋπόθεση ότι η χορήγησή της δεν διαταράσσει την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας.

  1. Για τη χορήγηση της γονικής αδείας θα πρέπει το στέλεχος πρέπει να υπηρετεί στο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ τουλάχιστον ένα (1) έτος.
  2. Η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία που υπηρετεί τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την έναρξη της άδειας, εκτός εάν συντρέχουν έκτακτοι λόγοι, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την έναρξη της άδειας σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Η υπηρεσία απαντά στην αίτηση του στελέχους κατ’ ανώτατο εντός έξι (6) μηνών από την υποβολή της. Αν και οι δύο γονείς υπηρετούν στο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, αποφασίζουν, με κοινή αναφορά τους, ποιος από τους δύο θα κάνει πρώτος χρήση αυτού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα.

5. Στον γονέα στον οποίο χορηγείται η άδεια της παρ.1 καταβάλλεται ποσό ίσο με το ελάχιστο νομοθετημένο μισθό για τους δύο (2) πρώτους μήνες της άδειας αυτής για κάθε τέκνο.

6. Αρμόδια όργανα για την χορήγηση της άδειας της παρ. 1 είναι τα όργανα τα οποία είναι αρμόδια για την χορήγηση των κανονικών αδειών και των αδειών μικράς διαρκείας σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 80/2015.

Δείτε ακόμα...