Μετατροπή άδειας ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος

ΠΟΕΣ

Επιστολή της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) προς τον ΥΠΕΘΑ, σχετικά με την ερώτηση που κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για τη μετατροπή άδειας ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ.

Σε απάντηση της (ε) σχετικής ερώτησης που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ, μετά το (α) όμοιο έγγραφό μας, σχετικά με τη μετατροπή άδειας ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος, στα στελέχη των ΕΔ, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή με τα ισχύοντα για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας, ο ΥΕΘΑ κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, μεταξύ των άλλων απήντησε ότι: «Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε μεταβολή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου χορήγησης, μετατροπής και αντιστοίχισης των αδειών οδήγησης απαιτεί ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας από το καθ’ ύλη αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών».

Κατόπιν του ανωτέρω, επανερχόμενοι στο αίτημά μας, όπως τούτο διατυπώθηκε με το (α) σχετικό έγγραφό μας, το οποίο σας αποστέλλουμε, συνημμένως, παρακαλούμε για την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας εκ μέρους του Υπουργείου σας, με την κατάθεση διάταξης ως εξής: «Στην παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3710/2008 (Α΄ 216) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο ως προς τη δυνατότητα μετατροπής των υπηρεσιακών αδειών ικανότητας οδήγησης σε άδειες αντίστοιχων κατηγοριών από το Πυροσβεστικό Σώμα και τις Ένοπλες Δυνάμεις β) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς τα αρμόδια Υπουργεία για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης και ως προς τη σχετική νομοθεσία και η παρ.2διαμορφώνεταιωςεξής:«2. Είναι δυνατή η μετατροπή των αδειών ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος που εκδίδονται από την Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα και τις Ένοπλες Δυνάμεις σε αντίστοιχων κατηγοριών αδειών οδήγησης αυτοκινήτων, τρίτροχων οχημάτων και μοτοσικλετών, χωρίς θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Υποδομών και Μεταφορών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη μετατροπή των παραπάνω αδειών οδήγησης, εφόσον οι άδειες αυτές έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τις άδειες οδήγησης.»

Δείτε ακόμα...