Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (ΜΤΝ): Έκτακτα Μέτρα λόγω του Κορονοϊού

Ναύτες Πολεμικό Ναυτικό Κωπηλάτες

Από το ΜΤΝ ανακοινώθηκαν μέτρα για το προσωπικό και όσους μετόχους / μερισματούχους / πολίτες προσέρχονται για διεκπεραίωση υποθέσεών τους στο Ταμείο. Τα μέτρα που ελήφθησαν έχουν άμεση ισχύ και είναι:

   α. Η προσέλευση στο Ταμείο θα εκτελείται κατόπιν ραντεβού.

   β. Αποστολή φακέλων με τα δικαιολογητικά στην ταχυδρομική διεύθυνση «Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού, Γλάδστωνος 1, Αθήνα, τκ 10677» και μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) αποστέλλοντας τα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή στις εξής ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

        -Για υποθέσεις ΜΤΝ – ΕΚΟΕΜΝ :  mtn@mtn.gr

        -Για υποθέσεις ΕΛΠΝ :  mtn.elpn@yahoo.com

        -Για υποθέσεις ΕΛΟΑΝ – ΕΛΧΑΟΣ – ΕΛΧΑΟΙΑ :  efapax@hotmail.com

        -Για υποθέσεις δανείων ΜΤΝ :  daneia@mtn.gr

   γ. Για τις εξαιρετικές περιπτώσεις μετόχων/μερισματούχων/πολιτών που είναι αναγκαία η φυσική τους παρουσία στο Ταμείο, μπορούν να επισκέπτονται το ταμείο κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται παρακάτω και μόνο για την διεκπεραίωση των απολύτως αναγκαίων και επειγουσών υποθέσεων.

   δ. Ραντεβού για προσέλευση στο Ταμείο κλείνονται από ώρα 08:30 έως 12:30 στα τηλέφωνα, 210-3322032, 210-3322069. Τα ραντεβού θα κλείνονται για δύο ημέρες μετά, ώστε αν απαιτηθεί επαναπρογραμματισμός να υπάρχει χρόνος για ενημέρωση του ενδιαφερόμενου.

   ε. Η προσέλευση θα είναι ελεγχόμενη στην είσοδο του Ταμείου από αρμόδιο προσωπικό

Δείτε ακόμα...