ΜΤΣ: Αναστολή χορήγησης προκαταβολών έναντι του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος

Απόστρατοι - ΜΤΣ - Μετοχικό Ταμείο Στρατού
Φώτο Αρχείου / Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Την αναστολή χορήγησης προκαταβολών έναντι του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος αποφάσισε η Διοικούσα Επιτροπή του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Στρατού (ΕΛΟΑΣ).

Για το ζήτημα αυτό παρενέβη με επιστολή της στον ΕΛΟΑΣ η Ένωση Στρατιωτικών ΠΕ Ξάνθης ζητώντας να μάθει τους λόγους που οδήγησαν σ’ αυτή την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής.

Η επιστολή της Ένωσης:

“Με έκπληξη αναγνώσαμε την 05.7.2023 στον ιστότοπο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) τη (β) σχετική ανακοίνωση του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Στρατού (ΕΛΟΑΣ), με την οποία ο ΕΛΟΑΣ ενημέρωσε τους μετόχους, που έχουν υποβάλλει αίτηση χορήγησης προκαταβολής έναντι του εφάπαξ βοηθήματος, ότι η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΛΟΑΣ ομόφωνα αποφάσισε:

α. Τη μη χορήγηση προκαταβολών έναντι του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος για το έτος 2023.

β. Την αναστολή χορήγησης προκαταβολών έναντι του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, βάσει των προβλεπόμενων στη Φ.872/229160 Απόφαση ΥΠΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 962/1-10-74) και την επανεξέταση του θέματος σε μεταγενέστερο χρόνο.

Με το δεδομένο ότι στο άρθρο 4 της (α) σχετικής απόφασης ορίζεται ότι, η προσωρινή αναστολή χορήγησης προκαταβολών ενεργοποιείται στην περίπτωση ταμειακών δυσχερειών και μέχρι της άρσης αυτών και ότι στη (β) όμοια ανακοίνωση δεν αναφέρονται οι λόγοι της μη χορήγησης προκαταβολών έναντι των εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων, προκύπτουν σοβαρά και εύλογα ερωτήματα, δηλαδή:

α. Ποιοι είναι οι λόγοι αναστολής χορήγησης των εν λόγω προκαταβολών; Εφόσον αφορά σε ταμειακές δυσχέρειες, πότε αυτές διαπιστώθηκαν και γιατί έπρεπε να περάσουν μήνες αγωνίας και αναμονής για τους αιτούντες μέχρι αυτές (δυσχέρειες) να διαπιστωθούν; Ποιες είναι αυτές οι δυσχέρειες;

β. Ποιες είναι οι οικονομικές μελέτες (αν υπάρχουν), οι οποίες προβλέπουν ότι μέσα στο έτος 2023 δεν πρόκειται να ανακάμψουν τα ταμειακά αποθέματα;

γ. Είχε έγκαιρα διαπιστωθεί η οικονομική αυτή στενότητα (εφόσον σε αυτήν οφείλεται η αναστολή χορήγησης των προκαταβολών), ώστε αφενός να αναζητηθεί λύση και αφετέρου να ενημερωθούν οι μέτοχοι ώστε να μην ελπίζουν σε αυτή (προκαταβολή), η οποία όλοι γνωρίζουν ότι αιτείται εξαιτίας σοβαρής οικονομικής ανάγκης και όχι για άλλους λόγους;

Σε κάθε περίπτωση, παρακαλούμε για τη χορήγηση:

α. Των πρακτικών της συνεδρίασης της διοικούσας επιτροπής του ΕΛΟΑΣ, σύμφωνα με την οποία εκδόθηκε η (β) σχετική ανακοίνωση, καθώς και

β. Της οικονομοτεχνικής μελέτης, η οποία διαπιστώνει την ταμειακή δυσχέρεια (εφόσον αυτή υφίσταται) που οδήγησε στην αναστολή της χορήγησης των εν λόγω προκαταβολών”.

Δείτε ακόμα...