Να επιστραφεί στους Εθελοντές Μακράς Θητείας η εισφορά που κατέβαλαν δύο φορές, στο ΙΚΑ και τα Μετοχικά Ταμεία

Στρατιώτες - φαντάροι - Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού (ΚΕΠΒ), Θήβα
Φώτο Αρχείου / Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού (ΚΕΠΒ), Θήβα / Πηγή: ΓΕΣ

Το ALT.GR αναδεικνύει σήμερα το πρόβλημα της πρόσθετης κράτησης 2% από το ΙΚΑ στους Εθελοντές Μακράς Θητείας.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Τα έτη 1985 για τον Στρατό Ξηράς, 1989 για το Πολεμικό Ναυτικό και το 1990 για την Πολεμική Αεροπορία, προσελήφθηκαν στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ), ως συμβασιούχοι επί της ουσίας, Οπλίτες Πενταετούς Υποχρέωσης (ΟΠΥ), οι οποίοι στη συνεχεία, το έτος 1992, ονομάστηκαν σε Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης (ΕΠΥ) και με την παρέλευση της πενταετίας σε Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ).
  • Από την ημερομηνία κατάταξής τους, κατέβαλλαν εισφορές αφενός υπέρ των αντίστοιχων Μετοχικών Ταμείων (τα Ταμεία αυτά δεν είναι επικουρικά) και αφετέρου υπέρ των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας (ΕΛΟΑ).
  • Οι εισφορές που καταβάλλονταν υπόκειντο, για τα πρώτα πέντε (5) έτη υπηρεσίας τους, σε κρατήσεις υπέρ κύριας (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) και επικουρικής (ΙΚΑ- ΕΤΕΑΜ) συντάξεως, αντίστοιχα, διότι η τότε κυβέρνηση είχε αποφασίσει αυτή η κατηγορία των στρατιωτικών να έχει ως κύριο φορέα ασφάλισης το ΙΚΑ.
  • Το 2010, με τη μονιμοποίησή τους, η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αποφασίζει να μεταφέρει τις εισφορές για την κύρια σύνταξη ως άνω ποσά από το ΙΚΑ – ΤΕΑΜ στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ώστε να λάβουν σύνταξη ενιαία κι όχι διαδοχική. Την ίδια στιγμή, οι αντίστοιχες εισφορές υπέρ του κλάδου επικουρικής ασφάλισης (ΕΤΕΑΜ), από λάθος του Νομοθέτη, μεταφέρθηκαν υπέρ των Μετοχικών Ταμείων χωρίς να αποδοθούν στους δικαιούχους ΕΜΘ, είτε με την μορφή της επιστροφής αυτών, είτε με τη μορφή ενδεχομένως κάποιου πρόσθετου μερίσματος. Τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων, στα οποία επιστράφηκαν τα ποσά από το ΙΚΑ, τα αναγνώρισαν ως «κοινωνικούς πόρους», καθόσον δεν είχαν εγγεγραμμένα τα στελέχη αυτά ως μετόχους τους, δηλαδή δεν τους αναγνώριζαν ως στρατιωτικούς. Επέβαλλαν δε στα ίδια άτομα και μόνο σε αυτά, μια ίδια ακριβώς κράτηση (2%), προκειμένου να τύχουν μερισμάτων και εφάπαξ βοηθημάτων για τα πέντε πρώτα έτη τους από την κατάταξή τους στις ΕΔ.

Επομένως, η μεταφορά των εισφορών επί πενταετίας, του κλάδου ΕΤΕΑΜ προς τα Μετοχικά Ταμεία, παραμένουν στα Μετοχικά Ταμεία παρόλο που τα αυτά δεν προσφέρουν επικουρική σύνταξη αλλά μερίσματα (τα οποία επ’ ουδενί δεν είναι επικουρική σύνταξη). Οι εισφορές αυτές, όμως, ούτε έχουν χρησιμοποιηθεί προς όφελος των δικαιούχων ΕΜΘ, ούτε τους έχουν αποδοθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Με επιστολή Εθελοντών Μακράς Θητείας με θέμα: «Αναγνώριση Προϋπηρεσίας Εθελοντών Πενταετούς Υποχρέωσης – Εθελοντών Μακράς Θητείας» και με έγγραφο της η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ), ανέδειξαν και επανέφεραν το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εθελοντές και ζητούν να υπάρξουν οι κατάλληλες ενέργειες για την επιστροφή των οφειλόμενων ποσών στους δικαιούχους.

Τα συνδικαλιστικά όργανα των εν ενεργεία στρατιωτικών θεωρούν ότι αυτή η τακτική που ακολουθήθηκε στο παρελθόν, από υπαιτιότητα και μόνο του Ελληνικού δημοσίου και των κυβερνήσεων διαχρονικά, συνιστά κατάφωρη αδικία και κοροϊδία σε βάρος τους. Ζητούν:

  • Είτε να επιστραφούν στους δικαιούχους ΕΜΘ τα ποσά που παρακρατήθηκαν από το ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ από έναν έκαστο εξ αυτών και αποδόθηκαν στα Μετοχικά Ταμεία των ΕΔ, ως «κοινωνικοί πόροι». Τα ποσά αυτά οι δικαιούχοι ΕΜΘ τα ξαναπλήρωσαν, προκειμένου να αναγνωρίσουν τη μετοχική τους σχέση για τα πέντε πρώτα έτη της κατάταξής τους.
  • Είτε να τους καταβληθεί πρόσθετο μέρισμα, με αναγνώριση της μετοχικής τους σχέσης με τα οικεία Ταμεία, από της κατάταξής τους στις ΕΔ και από τους ΕΛΟΑ των αντίστοιχων Μετοχικών Ταμείων των ΕΔ. Να μην απαιτείται η επιπλέον καταβολή του 2% και συνεπώς να τους αποδοθεί το εφάπαξ για το σύνολο του εργασιακού τους βίου, αφού έχουν ήδη ληφθεί οι προβλεπόμενες εισφορές από αυτούς.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κατέθεσε την Επίκαιρη Ερώτηση 517 στις 17 Φεβρουαρίου 2020, καθώς και την Ερώτηση 5320 στις 23 Μάρτη 2021. Οι κυνικές απαντήσεις της κυβέρνησης ήταν αποδεικτικές της πολιτικής που θυσιάζει τα δικαιώματα των εργαζομένων στις επιταγές των “δημοσιονομικών δεδομένων”. Χαρακτηριστικά, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στην απάντηση επί της παραπάνω Επίκαιρης Ερώτησης του ΚΚΕ ανέφερε:

Εσείς λέτε -και δεν έχω λόγο να το αμφισβητώ – ότι είναι διπλοπαρακρατηθέντα χρήματα, αλλά από την άλλη υπάρχει η πραγματική κατάσταση της άμεσης οικονομικής απώλειας εξ ου και η απροθυμία των μετοχικών ταμείων να προβούν σε αυτή την κίνηση (σ.σ. την επιστροφή των εισφορών). [….] η ισορροπία που πρέπει να τηρηθεί είναι τα μετοχικά ταμεία οι Ε.ΛΟ.Α. να έχουν μια προοπτική κάποιας βιωσιμότητας παρά τις απώλειες, από την άλλη να αποδοθεί δικαιοσύνη γι αυτό το ζήτημα [….] Αυτή θα είναι η πλέον πρόσφορη λύση, αλλά πρέπει να ληφθεί εντός των δημοσιονομικών δεδομένων που υφίστανται.”

Μέχρι σήμερα, καμία λύση δεν έχει δοθεί από την κυβέρνηση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Εθελοντές Μακράς Θητείας.

Δείτε ακόμα...