Νέα διοίκηση στον Σύλλογο Αποφοίτων ΣΤΥΑ

Την 9η Απριλίου 2022 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ (ΣΑΣ) και διενεργήθηκαν αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικήγς Επιτροπής.

Η σύνθεση των δύο οργάνων του Συλλόγου μετά από τη συγκρότησή τους σε σώμα, για την τριετία 2022-2024 είναι η ακόλουθη:

Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος: Βασίλειος Τσιλιγιάννης, Σμήναρχος (ΤΤΗ) εα της 34ης σειράς
Α΄ Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Σμήναρχος (ΤΜΑ) εα της 30ης σειράς
Β΄ Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Ρεβύθης, Επισμηναγός (ΤΜΑ) της 41ης σειράς
Γεν. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Τσιγγάρης, Σμήναρχος (ΤΤΗ) εα της 32ας σειράς
Ταμίας: Ιωάννης Ελευθέριος Μπουμπάρας, Σμήναρχος (ΤΕΑ) εα της 28ης σειράς
Αν. Γεν. Γραμματέας: Ευθύμιος Γκιτέρσος, Σμήναρχος (ΤΤΗ) εα της 24ης σειράς
Αν. Ταμίας: Γεώργιος Παπαδόπουλος, Σμήναρχος (ΤΜΜ) εα της 23ης σειράς
Κοσμήτορας: Νικόδημος Παράκατης, Επισμηναγός (ΤΜΑ) της 4οης σειράς
Μέλος: Αναστάσιος Αντωνίου, Επισμηναγός (ΤΜΑ) της 40ης σεράς
Μέλος: Εμμανουήλ Σαλεβουράκης, Επισμηναγός (ΤΜΑ) της 38ης σειράς
Μέλος: Γεώργιος Πετρόπουλος, Αντισμήναρχος (ΤΤΗ) αε της 30ης σειράς

Εξελεγκτική Επιτροπή:
Πρόεδρος: Παναγιώτης Βούλγαρης, Αντισμήναρχος (ΤΕΑ) εα της 29ης σειράς
Μέλος: Ιωάννης Ζαχαράκης, Αντισμήναρχος (ΤΤΗ) εα της 27ης σειράς
Μέλος: Κωνστανίνος Αναγνωστάκης, Αντισμήναρχος (ΤΜΑ) εα της 28ης σειράςς