Οι καταστροφικές πλημμύρες της Ευρώπης σε εικόνες (Βέλγιο – Ολλανδία – Ελβετία)

Εικόνες από τις καταστροφικές πλημμύρες σε Βέλγιο, Ολλανδία και Ελβετία:

Πηγές: https://nypost.com/news/https://edition.cnn.com/https://www.bbc.com/https://www.cbsnews.com/latest/world/, https://www.nytimes.com/, https://apnews.com/, https://www.reuters.com/news/us

Ετικέτες:

Δείτε ακόμα...