Π.Ο.Ε.Σ. προς ΥΕΘΑ: Πότε θα βοηθήσετε τους στρατιωτικούς με ΑμεΑ;

ΑΜΕΑ - Παιδιά - Παιδεία

Μια δυσμενής τροποποίηση υπουργικής απόφασης, σχετικά με την εκτέλεση υπηρεσιών και ασκήσεων, έχει φέρει σε δύσκολη κατάσταση στρατιωτικούς που έχουν άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και έχει δημιουργήσει προβλήματα στις οικογένειες.

Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.), με αφορμή τα προβλήματα που της έχουν μεταφέρει στρατιωτικοί που βιώνουν τον δικό τους “Γολγοθά”, επανέρχεται σε παλαιότερο αίτημά της, το οποίο μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου κομμάτων, προκάλεσε απαντήσεις από τον Υπουργό και Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, αφήνοντας ελπίδα για βελτίωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, πλην όμως, όπως επισημαίνει η Π.Ο.Ε.Σ., ουδεμία τροποποίηση έχει επέλθει μέχρι και σήμερα ώστε να ανακουφίσει τις/τους στρατιωτικούς με ΑμεΑ.

Διαβάστε όλο το έγγραφο της Π.Ο.Ε.Σ.:

ΘΕΜΑ : Πρόνοια Στρατιωτικών με ΑμεΑ (Εκτέλεση 24ωρων Υπηρεσιών – Συμμετοχή σε Ασκήσεις)

α. Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167, «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις»)

β. Υπ΄ αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343/2011 απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β΄ 1139, «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα»)

γ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 79/17.1.2020 έγγραφό μας

δ. Ερώτηση 3399/17.1.2020 της ΒτΕ (ΜέΡΑ 25)

ε. Απάντηση Φ.900α/2345/16872/5.2.2020 της ΒτΕ (ΥΦΕΘΑ)

στ. Ερώτηση 9679/16.9.2020 της ΒτΕ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ)

ζ. Ερώτηση 1085/28.9.2020 της ΒτΕ (ΚΚΕ)

η. Απάντηση Φ.900α/2720/07.10.2020 της ΒτΕ (ΥΦΕΘΑ)

θ. Πρακτικά Βουλής για τη συνεδρίαση ΣΙΖ΄ της 02.10.2020

Αξιότιμε κε Υπουργέ.

Με το (γ) σχετικό έγγραφό μας, σάς μεταφέραμε προβλήματα που αντιμετωπίζουν στρατιωτικοί που έχουν την επιμέλεια ΑμεΑ, μετά την τροποποίηση του άρθρου 2 της (β) σχετικής, αναφορικά με την εκτέλεση υπηρεσιών και συμμετοχή τους σε ασκήσεις και ζητήσαμε την επανεξέταση του θέματος και την επαναφορά του παλαιότερου καθεστώτος για αυτές/ούς τις/τους στρατιωτικούς.

Το έγγραφό μας έγινε αφορμή για κοινοβουλευτικό έλεγχο από κ.κ. βουλευτές των κοινοβουλευτικών κομμάτων ΜέΡΑ 25, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ και ΚΚΕ [ιδέτε (δ), (στ) και (ζ) σχετικές], επί των οποίων, με τις (ε), (η) και (θ) απαντήσεις, μεταξύ των άλλων, αναφέρατε ότι το ΥΠΕΘΑ, κατανοώντας τη διάθεση της Π.Ο.Ε.Σ. να αναδειχθεί το ζήτημα, είναι έτοιμο να συμμετάσχει ενεργά και να διορθώσει ενδεχομένως το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο πρέπει να αποσαφηνιστεί και να είναι πιο συγκεκριμένο και καθοριστικό, όσον αφορά το καθεστώς απαλλαγών, ώστε να ικανοποιηθεί το 100% των στελεχών.

Ήδη πέρασε ικανό χρονικό διάστημα και ουδεμία τροποποίηση έχει υπάρξει προς την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα ως άνω στελέχη.

Κατόπιν τούτων επαναφέρουμε την πρότασή μας και παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα τροποποιήσεως εκ νέου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της (β) σχετικής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε/αντικαταστάθηκε και έκτοτε ισχύει και επαναφορά των προνομίων στις ευαίσθητες αυτές κατηγορίες των συναδέλφων μας, προκειμένου να εναρμονιστεί και με τις προβλέψεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του (α) ομοίου, ως εξής:

«1. Οι παρακάτω κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού απαλλάσσονται των υπηρεσιών εκτελούν μόνο υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους σε ασκήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των καθηκόντων τους και της άσκησης, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Διοικητή της Μονάδας ή Υπηρεσίας τους:  α. Όσοι έχουν ανήλικο τέκνο που είναι ΑμεΑ. Σε περίπτωση συζευγμένων στρατιωτικών, τα ευεργετήματα απολαμβάνει ο ένας εκ των ανωτέρω, κατόπιν υποβολής σχετικής δήλωσης, εκτός εάν τα τέκνα είναι περισσότερα του ενός. β. Όσοι έχουν την επιμέλεια ατόμου που είναι ΑμεΑ ή πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, κατόπιν δικαστικής απόφασης είτε με δικαστική απόφαση τους έχει ανατεθεί η δικαστική συμπαράσταση (στερητική ή επικουρική, πλήρης ή μερική). γ. Όσοι έχουν σύζυγο που είναι ΑμεΑ ή νοσηλεύεται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η νοσηλεία. Σε περίπτωση εφαρμογής κυλιόμενου ωραρίου, αυτοί έχουν δικαίωμα επιλογής του χρόνου εργασίας. δ. Όσοι έχουν οριστεί με δικαστική απόφαση ως ανάδοχοι γονείς ανηλίκου, για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή. δ. Γυναίκες που έχουν τέκνο μέχρι τη συμπλήρωση του δεκάτου ογδόου μήνα της ηλικίας αυτού.».

Δείτε ακόμα...