ΠΟΕΠΛΣ: Συνάντηση με το Δ.Σ. του Τ.Α.Λ.Σ. για την έναρξη χορήγησης δανείων

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ΠΟΕΠΛΣ)
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος

Το Δ.Σ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ΠΟΕΠΛΣ) συναντήθηκε με το Δ.Σ του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ΤΑΛΣ). Η ΠΟΕΠΛΣ ζητά να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που έχει αποφασιστεί ώστε να ξεκινήσει η χορήγηση δανείων στο προσωπικό.

Ολόκληρη η Ανακοίνωση της ΠΟΕΠΛΣ:

Ανακοίνωση της ΠΟΕΠΛΣ

Πραγματοποιήθηκε χθες έπειτα από πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας μας, συνάντηση με το Δ.Σ. του Ταμείου Αρωγής Λ.Σ. (Τ.Α.Λ.Σ.) με τη συμμετοχή του Προέδρου του Τ.Α.Λ.Σ. Αρχιπλοιάρχου ΛΣ Ρεϊζη Δρόσου, του Διευθυντή Τ.Α.Λ.Σ. Πλοιάρχου ΛΣ Κοντορουχά Χρήστου και του Πλωτάρχη ΛΣ (Ο) Φύκα Γεώργιου.

Κατά τη συνάντηση ενημερωθήκαμε για την κατάσταση του Ταμείου και αναλύθηκαν διεξοδικά μία σειρά από ζητήματα επικεντρώνοντας σε εκείνο της έναρξης χορήγησης δανείων στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από το Τ.Α.Λ.Σ. μια δυνατότητα, που παρέχεται στο άρθρο 12 του β.δ.160/1970 και έχει ανασταλεί εδώ και είκοσι πέντε (25) έτη.

Υπενθυμίζουμε ότι η Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ., στο πλαίσιο της διαρκούς παρακολούθησης της εν γένει λειτουργίας του Τ.Α.Λ.Σ., πρώτη έθεσε το ζήτημα της χορήγησης δανείων από το Ταμείο, στο Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου εξάλλου από το 2018 συμμετέχει με εκπρόσωπό της.

Η Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. έχει αποδεχθεί πλήρως τα προαπαιτούμενα στάδια και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης σύμφωνα με την εισήγηση του Δ.Σ. του Τ.Α.Λ.Σ., όπως αυτή έχει διαμορφωθεί ήδη από το περασμένο έτος, που θα επιτρέψουν τη χορήγηση των εν λόγω δανείων. Δυστυχώς το χρονοδιάγραμμα, χωρίς την ευθύνη του Ταμείου, δεν έχει τηρηθεί με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η έναρξη χορήγησης δανείων.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, κρίνουμε ότι η εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης θα συμβάλει στην ανάλυση και αποτίμηση των οικονομικών συνεπειών κάθε είδους διασφαλίζοντας το μέλλον και τη βιωσιμότητα του Ταμείου και

ΖΗΤΑΜΕ την άμεση έναρξη υλοποίησης του χρονοδιαγράμματος έτσι όπως αυτό περιγράφεται στο από 13/9/2019 εισηγητικό σημείωμα του Ταμείου.

Δείτε ακόμα...