ΠΟΕΣ: Αναστολή της Επί Πιστώσει Χορήγησης Φαρμάκων Από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) επανέρχεται στο πρόβλημα (αναστολή) της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων σε στρατιωτικούς από συμβεβλημένα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει στο έγγραφο που αποστέλλει προς τον Υπουργό Άμυνας:

1. Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, το σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ.), με το οποίο αναδεικνύεται η δίχως τέλος ταλαιπωρία που υφίστανται συνάδελφοι μας στην εκτέλεση άυλων συνταγών, καθόσον εξακολουθεί να ισχύει η αναστολή χορήγησης φαρμάκων εκ του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (Φ.Σ.Θ.), παρά τις διαβεβαιώσεις του κ. ΥΦΕΘΑ, ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι γνώστης του θέματος και έχει προβεί σε όλες εκείνες τις απαιτούμενες ενέργειες για την επίλυση του προβλήματος, διαβεβαιώσεις οι οποίες δόθηκαν  στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, σε πλήθος ερωτήσεων που προκλήθηκαν από τα (α) έως (γ) σχετικά έγγραφα μας.

2. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να οφείλεται σε γραφειοκρατικά προβλήματα ή κάποια συστημική δυσλειτουργία και ειλικρινώς θα σας δηλώσουμε ότι δεν μας απασχολεί. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να επιλυθεί το θέμα άμεσα ώστε οι συνάδελφοί μας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, να εξυπηρετούνται δίχως περαιτέρω προβλήματα.

Για το θέμα αυτό, το ΚΚΕ έχει καταθέσει σειρά ερωτήσεων στη Βουλή προς τον Υπουργό Άμυνα.

Δείτε ακόμα...