ΠΟΕΣ: Ανισορροπία μεταξύ Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ

Ορκωμοσία Σπουδαστών Ιης Τάξης της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών
Φώτο Αρχείου / Ορκωμοσία Σπουδαστών Ιης Τάξης της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών – 16/10/2020

Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) με έγγραφό της, αναδεικνύει θέματα υπηρεσιακής εξέλιξης και ιεραρχίας, όπου συναφείς νομοθετικές διατάξεις και τροπολογίες έχουν δημιουργήσει ανισορροπία μεταξύ Αξιωματικών εξ Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), θέτοντας ζητήματα άνισης μεταχείρισης και ανατροπής της αρχαιότητας.

Η ΠΟΕΣ επιζητά την άμεση πρόκριση της λύσης, για την αποκατάσταση των δυσαρμονιών και την επαναφορά έμπρακτα του αισθήματος δικαίου στα υπόψη στελέχη την παρούσα χρονική περίοδο, προκειμένου να ληφθεί υπόψη από τα Γενικά Επιτελεία, αρμόδια γραφεία/τμήματα των οποίων την τρέχουσα περίοδο θα διενεργήσουν τις τακτικές κρίσεις και μεταθέσεις του έτους 2021, ώστε να συνυπολογιστεί και να ρυθμιστεί το θέμα του απαιτούμενου χρόνου διοίκησης στον κατεχόμενο βαθμό.

Με τις προτάσεις της, επιτυγχάνεται:

α. Επαναφορά του συνόλου των παλαιών ασφαλισμένων στον ν.2439/1996.
β. Διατήρηση της συνοχής των αποφοίτων το έτος 1994 από τις ΣΜΥ (ΣΞ) ΣΤΥΑ (ΠΑ) και ΣΥΔ (ΠΑ).
γ. Ίση αντιμετώπιση των καταταγέντων στις ΑΣΣΥ το έτος 1993 (τάξη 1994 και 1995) απότοκο του ότι, το 1993 υπήρξαν καταταγέντες και στις δύο (2) τάξεις 1994 και 1995.
δ. Επανέρχονται πλήρως, οι προϋποθέσεις που υπήρχαν κατά την εισαγωγή των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ, που κατετάγησαν τα έτη 1991 έως και 1993 (τάξεις 1993, 1994 και 1995).
ε.Αποκαθίσταται η διαφορά του ενός (1) έτους μεταξύ των καταταγέντων ΑΣΣΥ 1990 και 1991 αντί για έξι (6) έτη που είναι σήμερα.

Μάλιστα η Π.Ο.Ε.Σ., για να γίνει πιο κατανοητό το πρόβλημα και οι λύσεις που προτείνει, αποτυπώνει τις τάξεις στον κάτωθι πίνακα:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

με πρόταση να ενσωμάτωσης στο ν.2439/1996 οι καταταγέντες από ΑΣΣΥ τα έτη 1991, 1992 και 1993 και μεταβατική αλλαγή στον ν.3883/2010 για τους καταταγέντες το έτος 1994

ΕΤΟΣ ΚΑΤ/ΞΗΣΑΝΘΛΓΟΣΥΠΛΓΟΣΛΓΟΣΤΧΗΣΑΝΧΗΣΠΑΡ/ΣΕΙΣ
90*20102014201720212023Ν 2439/1996
9120112015201720212024Ν 2439/1996
9220112015201820222025Ν 2439/1996
9320122016201920232025Ν 2439/1996
9420132017202020262028Ν 3883/2010
95*20142018202320292031Ν 3883/2010

* Δεν επηρεάζονται από την πρόταση

Δείτε εδώ το έγγραφο της ΠΟΕΣ για τη βαθμολογική Εξέλιξη Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ (Καταταγέντων τα έτη 1991 και μετά)

Δείτε ακόμα...