ΠΟΕΣ: Απαλλαγή συζευγμένων από εκτέλεση υπηρεσίας

Σχολή Μονίμων Αξιωματικών - Παρέλαση
Φώτο Αρχείου / Σχολή Μονίμων Αξιωματικών – Παρέλαση / Πηγή: Eurokinissi

Με έγγραφό της η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) ζητά την απαλλαγή συζευγμένων που συνυπηρετούν και έχουν ανήλικα τέκνα από οποιαδήποτε δραστηριότητα εκτός του ωραρίου εργασίας, όταν ένας εκ των δύο απουσιάζει για εκπαίδευση ή για κάποια άλλη υπηρεσιακή δραστηριότητα.

Η ΠΟΕΣ σημειώνει πως η απουσία των γονέων εναλλάξ δε συμβάλλει στην ομαλή διαβίωση της οικογένειας και πλήττει την ψυχολογία του ανήλικου παιδιού, ενώ κοινοποιεί και την πρόταση που κατέθεσε η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης (ΕΣΠΕΕΞ) ώστε να λυθεί το πρόβλημα που έχει προκύψει.

Ολόκληρο το έγγραφο της ΠΟΕΣ:

“Με το (α) σχετικό (Φ.440/35948098/Σ.169/30 Σεπ 14/ΓΕΣ/ΔΙΜΠΡΟ/1α (ΓΔ) ), αναγνωρίζεται το γεγονός ότι, ικανός αριθμός οικογενειών συζευγμένων στελεχών του Στρατού Ξηράς που συνυπηρετούν και έχουν ανήλικα τέκνα, αντιμετωπίζει πρόβλημα με την εκτέλεση υπηρεσιών που απαιτούν διανυκτέρευση, όταν ένας εκ των δύο απουσιάζει για εκπαίδευση επί μακρό χρονικό διάστημα ή τοποθετείται σε Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης (ΕΥΕ).

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της μέριμνας για το στρατιωτικό προσωπικό και του ενδιαφέροντος της Υπηρεσίας για τα στελέχη και τις οικογένειές τους, δίδεται η δυνατότητα στα παραμένοντα στελέχη να εκτελούν εκ των προτέρων ή μετά την επιστροφή των συζύγων τους, κατόπιν έγγραφης αναφοράς των ενδιαφερομένων, τις υπηρεσίες που θα εκτελούσαν κατά το διάστημα που λείπει ο/η σύζυγος για εκπαίδευση ή τοποθέτηση σε ΕΥΕ με τη συνδρομή και την έγκριση της Δκσεως.

Από το 2014 μέχρι και σήμερα, διαπιστώνεται ότι οι υποχρεωτικές εκπαιδεύσεις του στρατιωτικού προσωπικού αυξήθηκαν, νέα υποχρεωτικά σχολεία δημιουργήθηκαν, ενώ η εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης (εκπαίδευση από απόσταση) παραμένει σε νηπιακό στάδιο, μη συμβαδίζοντας με την εποχή μας, ίσως και λόγω της ιδιαιτερότητας του λειτουργήματός μας.

Επιπλέον, αδιαμφισβήτητο γεγονός είναι ότι από το 2014, τα συζευγμένα στελέχη του Στρατού Ξηράς, δημιούργησαν νέα τέκνα, αυξάνοντας τον αριθμό των ανηλίκων σε σχέση με αυτά που ενηλικιώθηκαν, αυξάνοντας ταυτόχρονα τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις εντός των εστιών τους. Η απουσία των γονέων εναλλάξ (ο ένας για εκτέλεση υπηρεσιακών υποχρεώσεων και ο δεύτερος για την εκτέλεση των υπηρεσιών ή άλλων δραστηριοτήτων που δεν εκτέλεσε στο προηγούμενο διάστημα) πλήττει την ψυχολογία του ανήλικου τέκνου και δοκιμάζει τη συνοχή της οικογένειας.

Τα παραπάνω, έρχονται να επιβεβαιώσουν τα ίδια τα στελέχη, μέσα από σχετική πρόταση που κατέθεσε στην Ομοσπονδία μας η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ.) με το (β) όμοιο έγγραφό της, το οποίο σας αποστέλλουμε, συνημμένως, για ενημέρωσή σας.

Δεχόμενοι ότι η οικογένεια είναι ο βασικός πυλώνας της κοινωνίας μας, πλήρως προστατευμένη από το Ελληνικό Σύνταγμα, θεωρούμε ότι το πλαίσιο της μέριμνας για το συζευγμένο στρατιωτικό προσωπικό πρέπει να διευρυνθεί, δίδοντας το δικαίωμα σε αυτά που συνυπηρετούν και έχουν ανήλικα τέκνα, όταν ένας εκ των δύο απουσιάζει για εκπαίδευση ή για οποιαδήποτε άλλη υπηρεσιακή δραστηριότητα [συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησής του σε Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης (ΕΥΕ) ή άλλες], να απαλλάσσεται από οποιαδήποτε δραστηριότητα απαιτεί παρουσία εκτός ωραρίου εργασίας, χωρίς να υποχρεώνεται σε εκτέλεση των υπηρεσιών ή άλλων εκτός ωραρίου δραστηριοτήτων που δεν εκτέλεσε κατά το διάστημα της απαλλαγής του.”

Δείτε ακόμα...