ΠΟΕΣ: Χορήγηση αδείας απουσίας λόγω μετάθεσης σε ΟΒΑ

Στρατιώτες και υπαξιωματικοί στην Κω (80 ΑΔΤΕ)
Φώτο Αρχείου / Στρατιώτες και υπαξιωματικοί στην Κω (80 ΑΔΤΕ) / Πηγή: Eurokinissi

Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ), με έγγραφό της προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο, μετά από απάντησή του, κατά τη διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου, σε ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ, με αφορμή τη μη χορήγηση άδειας απουσίας λόγω μετάθεσης σε μετατιθέμενους Οπλίτες Βραχείας Ανακατατάταξης (ΟΒΑ) και την ειλικρινή τοποθέτησή του ότι οι ΟΒΑ δεν αντιμετωπίζονται για τη συγκεκριμένη άδεια όπως όλα τα λοιπά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, του επισημαίνει ότι κατά την έκδοση της υπουργικής απόφασης που ρύθμισε τις άδειες του στρατιωτικού προσωπικού το έτος 2016 δεν υπήρχε η πρόθεση για μεταθέσεις των ΟΒΑ. Το ΚΚΕ ζητά να προχωρήσει σε τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου ώστε πλέον και οι ΟΒΑ που μετατίθενται να λαμβάνουν άδεια απουσίας λόγω μετάθεσης, προκειμένου να έχουν το χρόνο για εξεύρεση οικίας και μεταφοράς οικοσκευής.

Διαβάστε όλο το έγγραφο της Π.Ο.Ε.Σ.:

ΘΕΜΑ: Προσωπικό – Διοικητικά (Μη Χορήγηση Αδείας Απουσίας Λόγω Μετάθεσης σε ΟΒΑ)

ΣΧΕΤ    :   

  1.  Υπ΄ αριθμ. Φ.400/34/292616/Σ4753/2016 (ΦΕΚ Β΄ 2808, «Ρύθμιση των ειδών των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των κατηγοριών του δικαιούμενου προσωπικού, των προϋποθέσεων, της διάρκειας, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου ζητήματος για τη χορήγησή τους στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων»)
  2. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1100/26.8.2021 έγγραφό μας
  3. Ερώτηση 8660/01.9.2021 της ΒτΕ (ΚΚΕ)
  4. Απάντηση Φ.900α/3232/17976/23.9.2021 της ΒτΕ (ΥΕΘΑ)

Κε Υπουργέ

        Με το (β) σχετικό έγγραφό μας, σας μεταφέραμε τα παράπονα μετατιθέμενων συναδέλφων μας Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ), οι οποίοι, κατά διαφοροποίηση έναντι όλων των άλλων στελεχών, δεν έλαβαν ούτε μία (1) ημέρα άδεια απουσίας λόγω μετάθεσης, αλλά κανονική άδεια απουσίας, προκειμένου να μετακινηθούν από τη μία Μονάδα στην άλλη.

        Το ως άνω έγγραφό μας έγινε αφορμή για κοινοβουλευτικό έλεγχο από κ.κ. βουλευτές του ΚΚΕ [ως (γ) σχετικό], δια του οποίου, με τη (δ) όμοια, απαντήσατε, μεταξύ των άλλων, ότι η άδεια απουσίας λόγω μετάθεσης χορηγείται μόνο στα στελέχη των Ε.Δ., όπως αυτά ορίζονται ρητά από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, και στα οποία δεν περιλαμβάνονται οι ΟΒΑ, ενώ εφόσον προκύψει τυχόν σκοπιμότητα τροποποίησης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, θα εξεταστεί σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία.

        Αλήθεια κε Υπουργέ, μπορείτε αυτό που απαντήσατε να το πείτε κατάματα στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) που συγχαρήκατε κατά την παρουσία σας στην πρόσφατη άσκηση «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ», για τον επαγγελματισμό και αφοσίωση που επέδειξαν; Μπορείτε να τους πείτε ότι δεν είναι στελέχη όπως οι λοιποί συνάδελφοί τους που μάχονται καθημερινά; Μπορείτε να το πείτε κατάματα στους ΟΒΑ των Ειδικών Δυνάμεων που συγχαίρετε οποτεδήποτε σας δίνουν τα ίδια αυτά στελέχη την αφορμή να το κάνετε δημοσίως και στην τηλεόραση, προκειμένου να εισπράξετε εσείς ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας επευφημίες από τους Έλληνες πολίτες; Μπορείτε να τους πείτε ότι δεν είναι στελέχη όπως οι λοιποί συνάδελφοί τους που μάχονται καθημερινά; Μπορείτε να το πείτε κατάματα στους ΟΒΑ που υπηρετούν στα πολεμικά πλοία που καλούνται να φυλάξουν τα θαλάσσια σύνορά μας, μακριά από τις οικογένειές τους, για να νοιώθουν όλοι οι Έλληνες πολίτες ασφαλείς; Μπορείτε να τους πείτε ότι δεν είναι στελέχη όπως οι λοιποί συνάδελφοί τους που μάχονται καθημερινά; Μπορείτε να το κάνετε;

        Κε Υπουργέ. Εδώ και δύο (2) χρόνια οι απαντήσεις σας σε ερωτήσεις κ.κ. βουλευτών όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων για θέματα που απασχολούν τα στελέχη των ΕΔ είναι απλή παράθεση των υφιστάμενων νομοθετημάτων και όχι η βούλησή σας, η πρόθεσή σας, να τα αλλάξετε προς όφελος των στελεχών. Αλήθεια, εσείς τι πιστεύετε; Υπάρχει σκοπιμότητα για τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου σχετικά με τη χορήγηση άδειας απουσίας λόγω μετάθεσης στους συναδέλφους μας ΟΒΑ, αφού πλέον μπορεί και αυτά να μετατεθούν. Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει ανάγκη τροποποίησης, καθόσον, κατά τη σύνταξη και έναρξη εφαρμογής της (α) σχετικής, προφανώς από αβλεψία του συντάκτη της, δεν υπήρχε η πρόβλεψη για μεταθέσεις των ΟΒΑ. Σήμερα όμως που μετατίθενται οι ΟΒΑ δεν πρέπει να τροποποιηθεί και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο;

Τι λέτε;

Θα το τολμήσετε;

Δείτε ακόμα...