ΠΟΕΣ: Δεν κατεβλήθησαν ακόμη οι αποζημιώσεις του προσωπικού για την ανάκληση των αδειών τους

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ-ΑΣΚΗΣΗ-ΜΕΔΟΥΣΑ

Με σχετικό της έγγραφο η Ομοσπονδία των Στρατιωτικών ζητά την καταβολή της αποζημίωσης των στελεχών λόγω της ανάκλησης των αδειών τους. Ακολουθεί το έγγραφο:

ΘΕΜΑ : Αποζημίωση Στελεχών Λόγω Ανάκλησης των Αδειών τους

ΣΧΕΤ : Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11/01.10.2020 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΗΜ. (ΟΠΕ)

1. Σας αποστέλλουμε το σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΗΜ.), με το οποίο γνωρίζεται ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει πιστωθεί στους λογαριασμούς των στελεχών της νήσου Λήμνου κάποιο ποσό από τα προβλεπόμενα λόγω παρελθούσης ανάκλησης των αδειών τους, αλλά ούτε και έχει ενημερωθεί το προσωπικό για τυχόν εξελίξεις.

2. Επειδή, ίσως το ως άνω πρόβλημα να είναι γενικό, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας και αφ΄ ενός την καθολική ενημέρωση του προσωπικού για την πορεία καταβολής των ποσών που αντιστοιχούν σε κάθε ένα στέλεχος η άδεια του οποίου προσφάτως ανακλήθηκε και αφ΄ ετέρου τις ενέργειές σας για αποζημίωση του εμπλεκόμενου προσωπικού.

Δείτε ακόμα...