ΠΟΕΣ και ΕΣΠΕΕΧΙ προς Α/ΓΕΣ – Διορθώστε τη μοριοδότηση Μονάδας στη Χίο

ΠΟΕΣ

Με έγγραφό της η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Χίου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΧΙ.), μέσω της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.) ζητά την παρέμβαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού ώστε να διορθωθούν τα μόρια που λαμβάνουν στελέχη που υπηρετούν σε Μονάδα της νήσου Χίου, έτσι ώστε να λαμβάνουν 4 μόρια, όπως θα έπρεπε, κατά την άποψη της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΧΙ., και όχι 2,5 που λαμβάνουν τώρα.

Διαβάστε τα σχετικά έγγραφα:

ΘΕΜΑ    :    Μοριοδότηση Στελεχών Μονάδας της Νήσου Χίου

ΣΧΕΤ    :    α.    Υπ΄ αριθμ. Φ.411/1/294483/Σ.797/2018 απόφαση κ. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 468, «Καθορισμός Συμβουλίων Μεταθέσεων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Εξειδίκευση των κριτηρίων και λοιπών θεμάτων που αφορούν στις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των αξιωματικών, αν-θυπασπιστών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων»)
            β.    Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 09/10.3.2021 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΧΙ.
            γ.    Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 337/16.3.2021 έγγραφό μας
            δ.    Ερώτηση 5081/16.3.2021 της ΒτΕ (ΚΚΕ)
            ε.    Ερώτηση 2043/24.3.2021 της ΒτΕ (ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ)
            στ.    Απάντηση Φ.900α/3014/17667/08.4.2021 της ΒτΕ (ΥΕΘΑ)
            ζ.    Απάντηση Φ.900α/4913/17691/26.4.2021 της ΒτΕ (ΥΕΘΑ)
            η.    Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 26/24.8.2021 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΧΙ.

1.    Με το (β) σχετικό έγγραφό της, η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενό-τητας Χίου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΧΙ.) διαπιστώνοντας τη λανθασμένη μοριοδότηση που λαμβά-νουν στελέχη που υπηρετούν σε Μονάδα της Χίου, ζήτησε την τροποποίηση της (α) όμοιας και τη διόρθωση στη συγκεκριμένη Μονάδα από 2,5 μόρια που λαμβάνουν στα 4 μόρια, που, κατά τη θέση της Ένωσης, είναι το ορθό.

2.    Το ως άνω έγγραφο, μετά το (γ) όμοιο δικό μας, αποτέλεσε με τις (δ) και (ε) ερωτήσεις κ.κ. βουλευτών του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αντικείμενο κοινοβουλευτικού ελέγχου, επί των οποίων (ερωτήσεων), με τις (στ) και (ζ) πανομοιότυπες απαντήσεις του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, απάντησε ότι η Φρουρά Χίου αντιμετωπίζεται ως ενιαία Φρουρά (2,5 μόρια) ενώ οι υφιστάμενες εξαιρέσεις αφορούν σε θέσεις, για τη μοριοδότηση των οποίων (4 μόρια) εφαρμόζεται απαρέγκλιτα η κείμενη νομοθεσία.

3.    Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΧΙ. ωστόσο, με το (η) έγγραφό της επανέρχεται στο αίτημά της, καθόσον εμμένει ότι η Μονάδα για την οποία γίνεται ο λόγος (γνωρίζετε για ποια Μονάδα ομιλεί) εδρεύει σε περιοχή (Καρδάμυλα), σύμφωνα και με τα έγγραφα που συνόδευαν το αυτό έγγραφό της, για την οποία (περιοχή) η (α) σχετική πριμοδοτεί με 4 μόρια και ζητά όπως επέλθουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις και λάβουν χώρα οι αναγκαίες ενέργειες προκειμένου τα στελέχη που υπηρετούν στη συγκεκριμένη Μονάδα να μη στερούνται των μορίων που δικαιούνται.

4.    Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε το αίτημα της ΕΣΠΕΕΧΙ και, μετά την παρέμβασή σας, επανακαθορισθούν τα μόρια των υπηρετού-ντων στις Μονάδες της Χίου συναδέλφων μας.
………….
ΘΕΜΑ    :    Μοριοδότηση Στελεχών

ΣΧΕΤ    :    α. Φ.411/9/1538414/Σ.19/16 ΦΕΒ18/ΓΕΣ/ΓΡΑΜ. ΣΥΜΒΟΥΛ. ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
            β. Υπ΄  αρίθμ. πρωτ. 09/10.03.2021 έγγραφό μας

        1.     Με το (β) σχετικό έγγραφό μας, σας γνωρίσαμε ότι τα στελέχη που υπηρετούν σε Μονάδα της Περιφερειακής μας Ενότητας λαμβάνουν 2,5 μόρια το μήνα και όχι 4, όπως θα έπρεπε να λαμβάνουν σύμφωνα με το (α) όμοιο.

        2.    Ήδη έχουν παρέλθει έξι (6) μήνες και ουδεμία  διαφοροποίηση έχει υπάρξει.

        3.    Κατόπιν των ανωτέρω επανερχόμαστε στο ως άνω έγγραφό μας και παρακαλούμε για την παρέμβασή σας, παραμένοντες στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Δείτε ακόμα...