ΠΟΕΣ: Μέριμνα υπέρ στρατιωτικού προσωπικού

Εκπαίδευση Υποβρύχιων Καταστροφών ΟΥΚ

Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) γνωστοποιεί έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΡΟΔ.), με το οποίο ζητείται όπως επεκταθεί το ευεργετικό μέτρο του ευέλικτου ωραρίου για τη μεταφορά τέκνων στρατιωτικών προς και από τις σχολικές μονάδες και στις/στους στρατιωτικούς οι σύζυγοι των οποίων εργάζονται στον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, εφόσον αποδεδειγμένα δεν μπορούν να συνεισφέρουν στην ως άνω μεταφορά.

Το έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΡΟΔ.)

“1.Σας γνωρίζουμε, ότι με τα σχετικά, καθορίστηκαν ευεργετικές διατάξεις, μεταξύ άλλων και για τη διευκόλυνση του μόνιμου προσωπικού που και οι δύο γονείς είναι στρατιωτικοί ή πολιτικό προσωπικό του ΣΞ (συμπεριλαμβανομένων των μονογονεϊκών οικογενειών), σχετικά με τη μεταφορά των τέκνων τους από και προς βρεφονηπιακούς σταθμούς, νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία.

2. Το υπόψη ευεργετικό μέτρο αφορά μόνο γονείς οι οποίοι είναι στρατιωτικό η πολιτικό προσωπικό του ΣΞ. Αντιθέτως το προσωπικό το οποίο έχει σύζυγο εργαζόμενο στον ιδιωτικό ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, εξαιρείται της συγκεκριμένης ευεργετικής διάταξης.

3. Η παραπάνω διάκριση πέρα από το αίσθημα αδικίας και δυσφορίας που προκαλεί στο προσωπικό, εκτιμάται ότι έχει και οικονομικό αντίκτυπο στον οικογενειακό προϋπολογισμό, αφού αυτοί που εξαιρούνται από την υπόψη διάταξη, επιβαρύνονται με επιπλέον έξοδα για αμοιβή ατόμου το οποίο μεριμνά για μεταφορά των τέκνων τους στις σχολικές δομές.

4. Στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για το στρατιωτικό προσωπικό, η Ένωσή μας προτείνει την τροποποίηση των σχετικών, σε όση έκταση απαιτείται, ώστε να ενταχθεί στους δικαιούχους του ευεργετικού μέτρου ευέλικτου ωραρίου και το προσωπικό το οποίο έχει σύζυγο εργαζόμενο στον ιδιωτικό ή ευρύτερο δημόσιο τομέα και να είναι εφικτή η μεταφορά των τέκνων τους από και προς το χώρο του σχολείου – νηπιαγωγείου – παιδικού σταθμού με διαφοροποίηση της ώρας προσέλευσης – αναχώρησης, στις περιπτώσεις που δεν επηρεάζεται η επιχειρησιακή λειτουργία της Μονάδας ή της Υπηρεσίας και με την προϋπόθεση ότι ο/η σύζυγος της/του στρατιωτικού αποδεδειγμένα δεν μπορεί να συνεισφέρει στην ως άνω μεταφορά των τέκνων.”

Δείτε ακόμα...