ΠΟΕΣ: Μετεγγραφές φοιτητών αδελφών μαθητών παραγωγικών σχολών ΕΔ

Ορκωμοσία Σπουδαστών Ιης Τάξης της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών
Φώτο Αρχείου / Ορκωμοσία Σπουδαστών Ιης Τάξης της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών – 16/10/2020

Ανακοίνωση εξέδωσε η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) θέμα: Μετεγγραφές Φοιτητών Αδελφών Μαθητών Παραγωγικών Σχολών ΕΔ. Με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση – επιστολή ζητά να παρέχεται η δυνατότητα μετεγγραφής και στα αδέλφια σπουδαστών παραγωγικών σχολών Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), τα οποία σπουδάζουν σε διαφορετική περιφερειακή ενότητα, τόσο μεταξύ τους όσο και από την περιφερειακή ενότητα στην οποία οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας.

Ολόκληρη η Επιστολή της ΠΟΕΣ παρακάτω:

ΘΕΜΑ: Μετεγγραφές Φοιτητών Αδελφών Μαθητών Παραγωγικών Σχολών ΕΔ

Αξιότιμε κοι Υπουργοί.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παρ. 8 του άρθρου 21 του (α) σχετικού και συγκεκριμένα με το τελευταίο εδάφιο αυτής, όπως προστέθηκε με το άρθρο 35 του (β) ομοίου, από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αδέλφια σπουδαστών Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) ή Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), τα οποία σπουδάζουν σε διαφορετική περιφερειακή ενότητα, τόσο μεταξύ τους όσο και από την περιφερειακή ενότητα στην οποία οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας, έχουν δικαίωμα μετεγγραφής.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 129 του πρόσφατου και σε ισχύ πλέον (γ) σχετικού, η ως άνω δυνατότητα καταργήθηκε, με την κατάργηση ολοκλήρου του άρθρου 21 του (α) ομοίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του (γ) σχετικού που είναι πλέον σε ισχύ δεν παρέχεται η δυνατότητα μετεγγραφής και στα αδέλφια σπουδαστών Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) ή Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), τα οποία σπουδάζουν σε διαφορετική περιφερειακή ενότητα, τόσο μεταξύ τους όσο και από την περιφερειακή ενότητα στην οποία οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας.

Επειδή θεωρούμε ότι η μη πρόβλεψη της ως άνω κατηγορίας προπτυχιακών φοιτητών/σπουδαστών έγινε από αβλεψία και αστοχία και όχι από δόλια πρόθεση προτείνουμε:

  • την τροποποίηση του άρθρου 76 του (γ) σχετικού ως εξής: «η περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του Ν.4692/2020 (Α΄ 12) αντικαθίσταται ως εξής: «α) τα αδέλφια σπουδάζουν σε Τμήματα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α., τα οποία εδρεύουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα τόσο μεταξύ τους όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία διαμένουν μόνιμα οι γονείς ή οι ίδιοι ή οι γονείς τους έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας, καθώς και στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.), στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) ή στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.).».
  • μέχρι δε να υλοποιηθεί η ως άνω τροποποίηση, την έκδοση εγκυκλίου από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων και την κατάλληλη παρέμβαση στην εφαρμογή στην οποία μπορούν οι φοιτητές να αιτούνται μετεγγραφής.

Ευελπιστώντας στην υιοθέτηση των ως άνω προτάσεών μας παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν έγγραφό μας, παρακαλούνται για την ανάδειξη και ενίσχυση του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος Τσουκαράκης Ανέστης Συνταγματάρχης (ΣΔΓ) 6974365800 Ο Γεν. Γραμματέας Κατσανεβάκης Ιωάννης Επισμηναγός (ΥΑΔ) 6983503514

Δείτε ακόμα...