ΠΟΕΣ: Να καταβληθούν τα έξοδα για την απόκτηση πτυχίου ξένων γλωσσών και στους ΟΒΑ

Διακλαδικοί Στρατιωτικοί Αγώνες Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ
Πηγή: EUROKINISSI

Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) μεταφέρει παράπονα Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ), οι οποίοι, στην προσπάθειά τους να τους καταβληθούν τα έξοδα για την απόκτηση πτυχίου ξένων γλωσσών, όπως συμβαίνει σε όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, εισέπραξαν την άρνηση της Υπηρεσίας με το αιτιολογικό ότι δεν αποτελούν στελέχη των ΕΔ.

Ολόκληρη η επιστολή της ΠΟΕΣ:

ΘΕΜΑ : Κάλυψη Δαπανών Απόκτησης Πτυχίων Ξένων Γλωσσών για ΟΒΑ

Αξιότιμε κε Αρχηγέ.

Με το παρόν έγγραφό μας, σας μεταφέρουμε παράπονα συναδέλφων μας Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ), στους οποίους, στην προσπάθειά τους να λάβουν τη δαπάνη που κατέβαλλαν για την απόκτηση πτυχίων ξένων γλωσσών, ως προβλέπεται για όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, κατά τη διαδικασία κατά-θεσης των δικαιολογητικών, τούτα (τα δικαιολογητικά) τους επιστρέφονται με το αιτιολογικό ότι όσα στελέχη υπηρετούν ως ΟΒΑ στις ΕΔ δεν δικαιούνται της αποζη-μίωσης.

Επειδή θεωρούμε το γεγονός πολύ σοβαρό, καθόσον οι συνάδελφοί μας ΟΒΑ, τουλάχιστον για εμάς, δεν είναι στελέχη Β’ κατηγορίας, έχοντας αποδείξει διαχρονικώς την αξία τους και την προσφορά τους στις ΕΔ, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας και την καταβολή του δικαιούμενου εφάπαξ χρηματικού ποσού για την κάλυψη της δαπάνης απόκτησης πτυχίου ξένων γλωσσών από τους ΟΒΑ.

Με αφορμή δε το ως άνω γεγονός, οφείλουμε να τονίσουμε ότι τα στελέχη που υπηρετούν ως ΟΒΑ στις ΕΔ πρέπει να έχουν την αμέριστη συμπαράσταση της Υπηρεσίας, όπως άλλωστε και ο κ. Υπουργός σε κάθε απάντησή του στον κοινοβου-λευτικό έλεγχο αναφέρει ως μέριμνα προσωπικού.

Δείτε ακόμα...