ΠΟΕΣ: Να συνεχίσει η διαδικτυακή φοίτηση στην ΑΔΙΣΠΟ λόγω αυξημένων κρουσμάτων στη Θεσσαλονίκη

ΠΟΕΣ

Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.), με γνώμονα το συμφέρον και την προστασία της υγείας του προσωπικού αλλά και της Υπηρεσίας και με δεδομένο την αύξηση των κρουσμάτων στη Θεσσαλονίκη, προτείνει να συνεχιστεί η διαδικτυακή φοίτηση της 19ης εκπαιδευτικής σειράς στην Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, πέραν της 8ης Νοεμβρίου 2021 και μέχρι λήξεώς της.

Διαβάστε το έγγραφο της Π.Ο.Ε.Σ.:

ΘΕΜΑ    :    Εκπαίδευση Αξιωματικών στην ΑΔΙΣΠΟ

ΣΧΕΤ    :    α.    Φ.331.22/3/323371/Σ.1663/04 Μαρ 21/ΓΕΕΘΑ/Β2
            β.     Φ.331.22/33/654762/Σ.1957/20 Ιουλ 21/ΓΕΣ/ΔΙΔΟΕ/3β

        1.    Με το (β) σχετικό καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες φοίτησης της 19ης εκπαι-δευτικής σειράς στην ΑΔΙΣΠΟ, μεταξύ των οποίων αποφασίστηκε ότι  η φοίτηση θα γίνει εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου από 30 Αυγούστου 2021 έως 05 Νοεμβρίου 2021 ενώ η φυσική παρουσία των σπουδαστών ορίσθηκε για το διάστημα από 08 Νοεμβρίου 2021 έως και 01 Ιουλίου 2022. Ληφθεί υπόψη ότι η αντίστοιχη φυσική παρουσία κατά την προηγούμενη εκπαιδευτική σειρά, όπως αναφέρεται στο (α) όμοιο, ήταν η ελάχιστη δυνατή λόγω της επικρατούσης επιδημιολογικής κατάστασης του ιού sars-covid 19.

        2.    Είναι αδιαμφισβήτητο ότι και σήμερα η επιδημιολογική κατάσταση είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων του covid19,ιδίως στην περιοχή της Θεσσαλονίκης όπου εδρεύει η ΑΔΙΣΠΟ, γεγονός που προκαλεί την ανησυχία των φοιτούντων στη Σχολή, εν όψει της επικείμενης φυσικής τους παρουσί-ας και του πιθανού συνωστισμού που ομολογουμένως θα προκύψει.

        3.    Θεωρούμε ότι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και δυνατοτήτων πρέπει να επιτευχθεί στο μέγιστο βαθμό για την εν λόγω εκπαίδευση, αφού έτσι κι αλλιώς υπάρχουν και τα μέσα (εγκαταστάσεις – υλικά)  αλλά και το κατάλληλο προ-σωπικό για την αξιοποίησή τους. Αφ΄ ενός κερδίζεται πολύτιμος χρόνος και μειώνεται το κόστος από άσκοπες μετακινήσεις, καθόσον καταλύονται οι δαπανηροί γεωγραφι-κοί και χρονικοί περιορισμοί επ’ ωφελεία της Υπηρεσίας και του καταρτιζόμενου, αφ΄ ετέρου δε το στέλεχος δεν αποχωρίζεται την οικογένειά του επί μακρό χρονικό διάστημα και προστατεύει κατά τον καλύτερο δυνατό  τρόπο την υγεία του από τον ιό covid-19.

        4.    Κατόπιν των ανωτέρω η Ομοσπονδία μας, με γνώμονα το συμφέρον και την προστασία της υγείας του προσωπικού αλλά και της Υπηρεσίας, προτείνει όπως συνεχιστεί η διαδικτυακή φοίτηση της 19ης εκπαιδευτικής σειράς στην ΑΔΙΣΠΟ πέραν της 8ης Νοεμβρίου 2021 και μέχρι λήξεώς της.

Δείτε ακόμα...