ΠΟΕΣ: Ταλαιπωρία στρατιωτικών για την ετήσια υγειονομική εξέταση της Φθιώτιδας

404 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λάρισας
Φώτο Αρχείου / 404 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λάρισας

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Φ.), μέσω της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) μεταφέρει παράπονα και αγανάκτηση των στελεχών που υπηρετούν σε Μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για την ταλαιπωρία που υφίστανται για την ετήσια υγειονομική τους εξέταση.

Συγκεκριμένα, στην προσπάθειά τους να κλείσουν ραντεβού με ιατρούς του 404 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Λάρισας (404 ΓΣΝΛ), μέσω της οικείας εφαρμογής του army.gr, διαπιστώνουν ότι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν αυθημερόν, καθόσον αρκετοί ιατροί απουσιάζουν, με αποτέλεσμα να πρέπει να μεταβούν στο Νοσοκομείο και δεύτερη άλλη ημέρα, με οικονομικό κόστος, τόσο για τους ίδιους όσο και για την Υπηρεσία, και αισθητή απουσία τους από τις Μονάδες τους.

Διαβάστε τα έγγραφα:

ΘΕΜΑ : Προβλήματα κατά την Ετήσια Υγειονομική Εξέταση

1. Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, το σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Φ.), με το οποίο μεταφέρονται παράπονα και αγανάκτηση των στελεχών που υπηρετούν σε Μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, για το γεγονός ότι στην προσπάθειά τους να κλείσουν ραντεβού με ιατρούς του 404 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Λάρισας (404 ΓΣΝΛ), μέσω της οικείας εφαρμογής του army.gr, διαπιστώνουν ότι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν αυθημερόν, καθόσον αρκετοί ιατροί απουσιάζουν, με αποτέλεσμα να πρέπει να μεταβούν στο Νοσοκομείο και δεύτερη άλλη ημέρα, με οικονομικό κόστος, τόσο για τους ίδιους όσο και για την Υπηρεσία, και αισθητή απουσία τους από τις Μονάδες τους.

2. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την παρέμβασή σας προς θεραπεία του προβλήματος.

3. Με αφορμή τα ανωτέρω ίσως είναι μια καλή ευκαιρία η Υπηρεσία να ξαναδεί το θέμα της ετήσιας υγειονομικής εξέτασης των στελεχών, ώστε οι απαραίτητες εξετάσεις να γίνονται στα κατά τόπους δημόσια Νοσοκομεία ή σε ιδιωτικά κέντρα/ιατρούς με έξοδα της Υπηρεσίας και τα αποτελέσματα να προσκομίζονται από τα στελέχη στους αρμόδιους υγειονομικούς φορείς των Ενόπλων Δυνάμεων, για κρίση.


ΘΕΜΑ : Ετήσια Υγειονομική Εξέταση

1. H Ένωσή μας έχει γίνει αποδέκτης παραπόνων συναδέλφων που υπηρετούν σε Μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, οι οποίοι αφού, κατά την προβλεπόμενη διαδικασία μέσω της εφαρμογής στο army.gr, έκλεισαν ραντεβού για ετήσια υγειονομική εξέταση (ΕΥΕ) στο 404 Γενικό Στρατιωτικού Νοσοκομείο Λάρισας, δεν ολοκλήρωσαν τη διαδικασία, λόγω απουσίας αρκετών ιατρών.

2. Αποτελέσματα του ως άνω είναι αφ΄ ενός η διατάραξη  του ημερήσιου προγράμματος των Μονάδων, καθώς αποστερούνται το στέλεχος και δεύτερη ημέρα και αφ΄ ετέρου η οικονομική επιβάρυνση των στελεχών με τις εκτός νομού μετακινήσεις, καθόσον η προβλεπόμενη αποζημίωση που λαμβάνουν, δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τα έξοδα που καλούνται να καταβάλλουν.

3. Η Ένωσή μας, αντιλαμβανόμενη την ταλαιπωρία και τα παράπονα των συναδέλφων, αιτείται όπως σε περίπτωση προγραμματισμένης ή έκτακτης απουσίας ιατρών, το στέλεχος να ειδοποιείται εγκαίρως, ούτως ώστε να αναπρογραμματίζει το ραντεβού του για την ΕΥΕ του, αποφεύγοντας την ταλαιπωρία και τις επιπλέον άσκοπες μετακινήσεις.

Μπορείτε να δείτε τα έγγραφα σε μορφή pdf εδώ και εδώ.

Δείτε ακόμα...