ΠΟΕΣ: Βαθμολογική εξέλιξη πτυχιούχων ΕΜΘ/ΕΠΟΠ

Στρατιώτες στη Σάμο
Φώτο Αρχείου / Πηγή: Eurokinissi

Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) με έγγραφό της προς τον Υπουργό Άμυνας μεταφέρει την αστοχία των νομοθετικών διατάξεων σχετικά με τη βαθμολογική εξέλιξη πτυχιούχων ΕΜΘ/ΕΠΟΠ.

Όπως αναφέρει η ΠΟΕΣ μετά από μια διαχρονική διεκδίκηση, συζητήσεις και κατάθεση προτάσεων και λύσεων, τελικώς ο τέως Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Αποστολάκης, υιοθέτησε εν μέρει το δίκαιο του αιτήματος της Ομοσπονδίας μας και προχώρησε, στη βαθμολογική αναβάθμιση των συναδέλφων μας που κατετάγησαν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων με το θεσμό του Εθελοντή Μακράς Θητείας (ΕΜΘ, πρώην ΕΠΥ/ΟΠΥ).

Ενώ όμως από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προβλέπεται ότι οι Αξιωματικοί εξ Υπαξιωματικών, οι οποίοι κατέχουν οποιοδήποτε πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι το βαθμό του Συνταγματάρχη (και αντιστοίχων) έναντι των λοιπών μη πτυχιούχων, που εξελίσσονται μέχρι το βαθμό του Αντισυνταγματάρχη (και αντιστοίχων) οι Αξιωματικοί εξ ΕΜΘ δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα.

Θεωρώντας ότι η διαφορετική αντιμετώπιση δεν συνάδει με το αίσθημα δικαίου και εμπιστοσύνης, η ΠΟΕΣ προτείνει, τις παρακάτω νομοθετικές παρεμβάσεις:

«Το άρθρο 4 του ν. 4609/2019 (Α΄ 67), αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, ως εξής: «Στο άρθρο 13 του ν.1848/1989 (Α΄ 112) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής: «Μετά τη λήξη της πενταετούς υποχρέωσής τους όσοι επιθυμούν μπορούν, ύστερα από αίτησή τους, να αξιολογηθούν και να επιλεγούν για περαιτέρω παραμονή στις Ένοπλες Δυνάμεις με τον βαθμό που φέρουν ως Εθελοντές Mακράς Θητείας (E.M.Θ.) μέχρι τη συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας και εξελίσσονται βαθμολογικά οι πτυχιούχοι ΑΕΙ μέχρι τον βαθμό του Υπολοχαγού και των αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και οι μη πτυχιούχοι ΑΕΙ μέχρι τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού και των αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. 2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής: «Κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 ως προς τον καταληκτικό βαθμό, με όμοιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την απονομή αποστρατευτικού βαθμού Λοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σε Εθελοντές και Εθελόντριες Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) πτυχιούχους ΑΕΙ βαθμού Υπολοχαγού που τίθενται σε αποστρατεία και αποστρατευτικού βαθμού Υπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σε Εθελοντές και Εθελόντριες Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) βαθμού Ανθυπολοχαγού που τίθενται σε αποστρατεία».

«Στο άρθρο 23 του ν.3883/2010 (Α΄ 167), για τον καταληκτικό βαθμό των Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς: Η περίπτωση (6) στην παράγραφο α αντικαθίσταται ως εξής: (6) Λοχαγός για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Εθελοντές Μακράς Θητείας πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και προστίθεται περίπτωση (7), ως εξής: (7) Υπολοχαγός για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Εθελοντές Μακράς Θητείας και δεν είναι πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.».

«Στο άρθρο 23 του ν.3883/2010 (Α΄ 167) για τον καταληκτικό βαθμό των Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού: Η περίπτωση (8) στην παράγραφο β αντικαθίσταται ως εξής: (8) Υποπλοίαρχος για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Εθελοντές Μακράς Θητείας πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και προστίθεται περίπτωση (9), ως εξής: (9) Ανθυποπλοίαρχος για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Εθελοντές Μακράς Θητείας και δεν είναι πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.».

«Στο άρθρο 23 του ν.3883/2010 (Α΄ 167) για τον καταληκτικό βαθμό των Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας: Η περίπτωση (8) στην παράγραφο γ αντικαθίσταται ως εξής: (8) Σμηναγός για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Εθελοντές Μακράς Θητείας πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και προστίθεται περίπτωση (9) στην παράγραφο γ. ως εξής: (9) Υποσμηναγός για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Εθελοντές Μακράς Θητείας και δεν είναι πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.».

«Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του ν.2936/2001 (Α΄ 166) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες μπορούν να προαχθούν στους βαθμούς του δεκανέα, λοχία, επιλοχία και αρχιλοχία και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι αρχιλοχίες και αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων μπορούν να προαχθούν σε ανθυπασπιστές μόνο για ανδραγαθία, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, καθώς και αυτοί που είναι πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οι οποίοι και αποστρατεύονται με τον αμέσως επόμενο αποστρατευτικό βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων».

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το έγγραφο εδώ.

Δείτε ακόμα...