ΠΟΛ: Επιστολή προς τον Υπουργό Ναυτιλίας για τις μεταθέσεις

Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών - ΠΟΛ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών (ΠΟΛ) με επιστολή της προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και τις αρμόδιες υπηρεσίες αποκαλύπτει την αδικία που προκύπτει για τους λιμενικούς, με την ανάρτηση του πίνακα αριθμού μορίων προσωπικού για τη μετάθεσή τους. Σύμφωνα με την ΠΟΛ η ανάρτηση του πίνακα μορίων που συγκεντρώνουν οι λιμενικοί που αιτούνται μετάθεση όφειλε να γίνει ταυτόχρονα με την ανάρτηση του πίνακα κενών θέσεων τον Οκτώβρη. Με την παράληψη αυτή το Υπουργείο «δημιουργεί πλάνη στους λιμενικούς που είχε ως αποτέλεσμα να μη καθίσταται δυνατή η ορθή επιλογή των οκτώ θέσεων αφού δεν γνώριζαν με ποιους από τους αναφερόμενους στον πίνακα μορίων συναγωνίζονται διεκδικώντας τις κενές οργανικές θέσεις επιλογής τους». Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή της ΠΟΛ προς τον Υπουργό Ναυτιλίας.

Επιστολή προς ΥΝΑΝΠ για την διαδικασία των μεταθέσεων

Θέμα: «Έκδοση πίνακα αριθμού μορίων τα οποία συγκεντρώνουν τα προς μετάθεση στελέχη»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

την 31-05-2022 η Ομοσπονδία μας εξέδωσε ανακοίνωση με θέμα «Μεταθέσεις 2022 – Τι μέλλει γενέσθαι;» την οποία αναρτήσαμε στον διαδικτυακή σελίδα μας (εδώ) και σας την επισυνάπτουμε για την ενημέρωση σας.

Μεταξύ άλλων αναφερόμαστε και στον πίνακα του αριθμού των μορίων που  αντιστοιχούν στα αντικειμενικά και στα υπηρεσιακά κριτήρια και συγκεντρώνουν τα προς μετάθεση στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους.

Σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρο 16 του ΠΔ11/21  ο εν λόγω  πίνακας ανακοινώνεται ταυτόχρονα με τους πίνακες των κενών θέσεων τον μήνα Οκτώβριο εκάστου έτους με απόφαση η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Την 01-11-2021 με την αριθ.πρωτ. 2411.1/79617/2021  αποφασίσατε την ανακοίνωση του πίνακα των μορίων, των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διατάζοντας παράλληλα την Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ /Δ.Η.Δ.ΕΠ. να προβεί στην ανάρτηση του πίνακα μορίων του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην δικτυακή πύλη του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Με την εν λόγω απόφαση σας, δημοσιεύτηκε ο πίνακας του αριθμού μορίων του συνόλου του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και όχι (ως προβλέπεται) μόνο των προς μετάθεση στελεχών, δημιουργώντας πλάνη στα στελέχη που είχε ως αποτέλεσμα να μη καθίσταται δυνατή η ορθή επιλογή των οκτώ θέσεων αφού δεν γνώριζαν με ποιους από τους αναφερόμενους στον πίνακα μορίων συναγωνίζονται διεκδικώντας τις κενές οργανικές θέσεις επιλογής τους.

Επίσης  για τον ίδιο λόγο δεν θα είναι δυνατός, μετά την ανάρτηση του πίνακα των αποτελεσμάτων του συμβουλίου μεταθέσεων, ο έλεγχος από τα στελέχη ή από οποιαδήποτε αρμόδιο όργανο στο οποίο πιθανώς θα προσφύγουν.

Ως εκ τούτου κρίνεται επιβεβλημένη η έκδοση νέας απόφασης με τον πίνακα των μορίων για τα προς μετάθεση στελέχη ενώ σε κάθε περίπτωση η από 27-05-2022 η αριθμ.πρωτ. 1000.0/37740/2022 Υπουργική Απόφαση του ΥΝΑΝΠ θα έπρεπε να είχε ξεκαθαρίσει το γεμάτο ερωτηματικά και θολό τοπίο, αναφορικά με την επιλογή των 200 συναδέλφων που θα μετατεθούν το επόμενο χρονικό διάστημα με τη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων τόσο προς ενημέρωση των στελεχών όσο και για να μην υπάρχουν περιθώρια να αδικηθούν κάποια από αυτά.

Δείτε ακόμα...